สธ.เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวังโรคฮีทสโตรก

สธ.เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวังโรคฮีทสโตรก

สธ.เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวังโรคฮีทสโตรก

รูปข่าว : สธ.เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวังโรคฮีทสโตรก

สธ.เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวังโรคฮีทสโตรก กระทรวงสาธารณสุข เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดดในช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมแนะนำให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติ และลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กระทรวงสาธารณสุข ออกมาแนะนำข้อปฏิบัติให้กับประชาชนในช่วงช่วงนี้ซึ่งมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน อบอ้าว อาจส่งผลให้ประชาชนป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกาย ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ชัก ไม่รู้สึกตัว ช็อก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้

สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังมากกว่าคนปกติทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดด, เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, คนอ้วน, ผู้ที่อดนอนและผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ระบุว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด 196 คน โดยเป็นผู้สูงอายุมากที่สุดถึงร้อยละ 16 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ผู้ที่มีโรคประจำตัว และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปี 2556 พบผู้เสียชีวิต 20 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี โดยเสียชีวิตในบ้านมากที่สุด รองลงมาคือที่ทำงานและในรถยนต์

สำหรับการป้องกันอันตรายจากโรคลมแดด แนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่หนา ระบายความร้อนได้ดี ควรอยู่ภายในบ้าน ใต้ร่มไม้ ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมแว่นกันแดด สวมหมวกปีกกว้าง ดื่มน้ำมากกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้คงที่ ชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออก และหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด นอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยง ไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง เพราะความร้อนในรถทำให้เสี่ยงต่อการเป็นลมแดดสูง
 


กลับขึ้นด้านบน