รมว.เกษตรฯ ชี้ข้าวไทยเสี่ยงต่อการแข่งขันในเวทีโลก มุ่งปรับนโยบายข้าวเน้นเกษตรกรมากกว่านโยบายราคา

รมว.เกษตรฯ ชี้ข้าวไทยเสี่ยงต่อการแข่งขันในเวทีโลก มุ่งปรับนโยบายข้าวเน้นเกษตรกรมากกว่านโยบายราคา

รมว.เกษตรฯ ชี้ข้าวไทยเสี่ยงต่อการแข่งขันในเวทีโลก มุ่งปรับนโยบายข้าวเน้นเกษตรกรมากกว่านโยบายราคา

รูปข่าว : รมว.เกษตรฯ ชี้ข้าวไทยเสี่ยงต่อการแข่งขันในเวทีโลก มุ่งปรับนโยบายข้าวเน้นเกษตรกรมากกว่านโยบายราคา

รมว.เกษตรฯ ชี้ข้าวไทยเสี่ยงต่อการแข่งขันในเวทีโลก มุ่งปรับนโยบายข้าวเน้นเกษตรกรมากกว่านโยบายราคา รมว.เกษตรฯ ชี้ ข้าวไทยเสี่ยงต่อการแข่งขันในเวทีโลก มุ่งปรับนโยบายข้าว เน้นเกษตรกรมากกว่านโยบายราคา

วันนี้ (14 ธ.ค.2558)ในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ ประเด็นสำคัญ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงการแข่งขันข้าวไทยในเวทีโลก คือการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, ราคาปัจจัยการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น และ ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย ที่แม้จะส่งออกได้เพิ่ม แต่ก็มีส่วนแบ่งตลาดลดลง หลังอินเดียมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจากร้อยละ 11.31 เป็นร้อยละ 14.63 และเวียดนามจากเดิมที่ร้อยละ 4.31 เพิ่มเป็นร้อยละ 15.96 ตามลำดับ ช่วงปี 2551 - 2555

พันธุ์ข้าวที่หลากหลาย ที่ทำให้ปรับปรุงพันธุ์ได้ตามสถานการณ์และความต้องการของตลาด ยังถือเป็นจุดแข็งของข้าวไทยในตลาดโลก เช่นการแปรรูปข้าวเปลือกเปียกน้ำ ป้องกันข้าวเสียหาย สามารถส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาได้ ถึงปีละ 3 ล้านตัน

จากนี้ภาครัฐตั้งใจจะเน้นนโยบายให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางมากกว่านโยบายราคาเพื่อรับมือกระแสการแข่งขันในเวทีโลก โดยเฉพาะนโยบายการค้าเสรีอาเซียน ที่อาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง โดยไทยจะต้องรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาระดับการแข่งขันในตลาดโลก ควบคู่ไปกับการรักษาโอกาสในการเปิดการค้าเสรีอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน