"พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ" ได้รับเลือกเป็นประธาน ป.ป.ช.คนใหม่

"พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ" ได้รับเลือกเป็นประธาน ป.ป.ช.คนใหม่

"พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ" ได้รับเลือกเป็นประธาน ป.ป.ช.คนใหม่

รูปข่าว : "พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ" ได้รับเลือกเป็นประธาน ป.ป.ช.คนใหม่

วันนี้ (15 ธ.ค.2558) ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเลือก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธาน ป.ป.ช.คนใหม่ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำรายชื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมนัดแรกโดยทางลับเพื่อเลือกประธาน โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. ที่อาวุโสสูงสุดนั่งเป็นประธานการประชุมชั่วคราว คือนายปรีชา เลิศกมลมาศ เริ่มต้นที่ประชุมเปิดให้ กรรมการ ป.ป.ช. 4 คนและว่าที่กรรมการป.ป.ช. อีก 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง ซึ่งมี 2 ชื่อ คือนายปรีชา เลิศกมลมาศ และพล.ต.อ.วัชรพล

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้ลงมติ โดยผลการลงมติ 7 ต่อ 2 เสียง เลือกพล.ต.อ.วัชรพลเป็นประธาน ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการ ป.ป.ช. จะนำรายชื่อว่าที่ประธานคนใหม่และว่าที่กรรมการ ป.ป.ช.อีก 4 คน เสนอต่อสนช. เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
 
พล.ต.อ.วัชรพลเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านการบริหาร และอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนได้รับแต่งตั้ง จาก คสช.ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยังเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง หลังได้รับเลือกจาก สนช.ให้เป็นกรรมการป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพลก็เป็นตัวเต็งที่จะได้รับเลือกเป็นประธาน ป.ป.ช.มาโดยตลอด โดยมีข้อสังเกตว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง

ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.วันนี้ ประกอบไปด้วยกรรมการ ป.ป.ช.รวม 9 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ที่ยังอยู่ในตำแหน่ง 4 คน คือ
1) นายปรีชา เลิศกมลมาศ
2) พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง
3) นายณรงค์ รัฐอมฤต
4) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

และกรรมการป.ป.ช.ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก 5 คน คือ
1) พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์
2) นายวิทยา อาคมพิทักษ์
3) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
4) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
5) นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร  


กลับขึ้นด้านบน