ก.วัฒนธรรมจัด 8 โครงการของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนร่วมทำบุญไหว้พระ

ก.วัฒนธรรมจัด 8 โครงการของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนร่วมทำบุญไหว้พระ

ก.วัฒนธรรมจัด 8 โครงการของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนร่วมทำบุญไหว้พระ

รูปข่าว : ก.วัฒนธรรมจัด 8 โครงการของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนร่วมทำบุญไหว้พระ

ก.วัฒนธรรมจัด 8 โครงการของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนร่วมทำบุญไหว้พระ ก.วัฒนธรรมจัดโครงการ 8 โครงการ ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทำบุญไหว้พระ รวมถึงเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ฟรี

วันนี้ ( 15 ธ.ค.2558) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ปี 2559 จำนวน 194 โครงการ ตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอเพื่อพิจารณา โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ สังกัด วธ. จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ กรมการศาสนา (ศน.) ไหว้พระ 9 วัด (วัดประจำรัชกาล) วันที่ 31 ธ.ค.ถึงวันที่ 4 ม.ค.2559 โดยจัดรถโดยสารให้บริการรับ–ส่งบริการพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาลในเขตกทม.และจัดทำเอกสารเผยแพร่ อาทิ หนังสือไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล แผ่นพับไหว้พระ 9 วัดและกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศในวันที่ 31 ธ.ค.ถึงวันที่ 1 ม.ค.เวลา 18.00-00.30 น. อีกกิจกรรมคือเที่ยวไทย ประทับใจ ชุมชนคุณธรรม โดยใช้หลักพลัง“บวร”ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน นำวิถีไทยวิถีธรรมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว โดยเชิญชวนชุมชนปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาว วันที่ 1-31 ม.ค.

นายวีระ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมศิลปากร จัดกิจกรรมไหว้พระปีใหม่วัสสวานร 2559 ศุภวารกราบพุทธบูชา สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน นำพระพุทธรูปสำคัญแสดงปางต่างๆ จำนวน 9 องค์ ซึ่งเป็นปางที่ประชาชนไม่ค่อยได้สักการบูชาในโอกาสทั่วไป นำออกให้กราบบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 25 ธ.ค.ถึง วันที่ 24 ม.ค. รวมถึงการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี วันที่ 30 ธ.ค.ถึงวันที่ 5 ม.ค. ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงพื้นบ้านนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน ได้แก่ การแสดงลิเก หมอลำ ลำตัด เพลงซอ และโนราในทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 1-31 ม.ค.และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ โรงละครวังหน้า วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป์ ทั้ง 18 แห่ง วันที่ 9-17 ม.ค.

“รวมถึงกิจกรรมโครงการรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมอบของขวัญแก่กันตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมค่านิยมไทย และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยใช้สินค้าที่สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของไทย และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มอบให้กันเป็นของขวัญปีใหม่ และการอวยพรปีใหม่ผ่านระบบOnline (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชนด้วย” นายวีระ กล่าว


กลับขึ้นด้านบน