"ไทยพีบีเอส" ออกแถลงการณ์ให้เหมืองทอง ทบทวนการยื่นฟ้องเยาวชนนักข่าวพลเมือง

"ไทยพีบีเอส" ออกแถลงการณ์ให้เหมืองทอง ทบทวนการยื่นฟ้องเยาวชนนักข่าวพลเมือง

"ไทยพีบีเอส" ออกแถลงการณ์ให้เหมืองทอง ทบทวนการยื่นฟ้องเยาวชนนักข่าวพลเมือง

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส" ออกแถลงการณ์ให้เหมืองทอง ทบทวนการยื่นฟ้องเยาวชนนักข่าวพลเมือง

ไทยพีบีเอสได้ออกแถลงการณ์ให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทบทวนการยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเยาวชนนักข่าวพลเมือง เพราะเป็นเพียงนักเรียนชั้น ม.4 ให้เหลือเพียงเฉพาะส่วนการฟ้องร้องไทยพีบีเอสเท่านั้น

วันนี้ (15 ธ.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยพีบีเอสออกแถลงการณ์ให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทบทวนการยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเยาวชนนักข่าวพลเมือง เพราะเป็นเพียงนักเรียนชั้น ม.4 ให้เหลือเพียงเฉพาะส่วนการฟ้องร้องไทยพีบีเอสเท่านั้น สาระสำคัญของแถลงการณ์ฉบับนี้คือไทยพีบีเอสเห็นว่าทางบริษัททุ่งคำได้ยื่นฟ้องไทยพีบีเอสและผู้ดำเนินรายการช่วงข่าวพลเมืองและผู้บริหารองค์การ รวม 5 คน ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2558 ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารและโทรทัศน์ เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมถึงให้ศาลมีคำสั่งห้ามไทยพีบีเอสประกอบอาชีพโทรทัศน์เป็นเวลา 5 ปี จึงไม่สมควรที่ทางบริษัททุ่งคำจะดำเนินการเพื่อฟ้องดำเนินคดีกับเยาวชนนักข่าวพลเมือง ชั้น ม. 4 ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย อีก

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเสรีภาพการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และส่งเสริมเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีนโยบายชัดเจนในการเปิดพื้นที่ให้กับอาสาสมัครนักข่าวพลเมือง ยิ่งไปกว่านั้นการนำเสนอข่าวสารของเยาวชนนักข่าวพลเมือง ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม และติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งอื่นใด อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329

หากบริษัททุ่งคำไม่มีเจตนาอื่นใดนอกเหนือจากการรักษาสิทธิ์ของบริษัท การฟ้องร้องไทยพีบีเอสในฐานะองค์กรซึ่งมีผู้บริหารรับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็น่าจะเพียงพอ และเพื่อมิให้บริษัททุ่งคำถูกสังคมมองว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝง จึงเสนอให้บริษัททบทวนการฟ้องร้องเยาวชนนักข่าวพลเมือง ซึ่งเป็นเพียงนักเรียนชั้น ม.4 ให้เหลือเฉพาะในส่วนของไทยพีบีเอสและคณะเท่านั้น

ทั้งนี้ เนื้อหา ของแถลงการณ์ฉบับเต็มมีเนื้อหาดังนี้

             แถลงการณ์ต่อกรณี ยริษัท ทุ่งคำ จำกัด ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเยาวชนนักขาวพลเมือง

สืบเนื่องจากกรณีที่ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด กำลังเเนินการเพื่อฟ้องดำเนินคดีกับเยาวชนนักข่าวพลเมือง ชั้น ม.4 จาก อ.วังสะพุง จ.เลย โดยเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาตฟ้องเยาวชนในคดีอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท ต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ซึ่งในวันที่ 21 ธ.ค.2558 ทางสถานพินิจฯ จะเชิญผู้ปกครองและเยาวชนดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อพิจารณาหาเหตุสมควรให้ผู้เสียหายฟ้องหรือไม่ ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนนั้น

ทั้งนี้ สาเหตุของการฟ้องร้องเยาวชนนักข่าวพลเมืองที่มีอายุเพียง 15 ปี เนื่องจากการเสนอข่าวเกี่ยวกับการออกค่ายของกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิดเจ้าของตอน นักสืบลำน้ำฮวยแท้ๆ แน๊ว ออกอากาศในช่วงข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ระบุว่า มีเนื้อหาที่เป็นเท็จใส่ร้ายให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ บริษัท ทุ่งคำฯ ได้ยื่นฟ้องไทยพีบีเอสและผู้ดำเนินรายการช่วงข่าวพลเมืองและผู้บริหารองค์กรรวม 5 คน ไปเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2558 ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารและโทรทัศน์ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3756/2558 โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมถึงขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไทยพีบีเอสประกอบอาชีพโทรทัศน์เป็นเวลา 5 ปี

ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเสรีภาพการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน และส่งเสริมเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดพื้นที่ให้กับอาสาสมัครนักข่าวพลเมือง ให้ได้สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคมถึงเรื่องราวของชุมชน ภายใต้กระบวนการกองบรรณาธิการที่ช่วยคัดกรองประเด็น เนื้อหา วิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์แต่เคารพในหลักเสรีภาพไม่ละเมิดสิทธิ์หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น

ยิ่งไปกว่านั้นการนำเสนอข่าวสารของเยาวชนนักข่าวพลเมือง ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม และติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ตาม ปอ. มาตรา 329

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า หากมีกลุ่ม องค์กร หรือบุคคลใดที่เห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ไม่เฉพาะในส่วนของงานข่าวพลเมือง ก็มีช่องทางที่สามารถให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ท้วงติง กระทั่งขอให้มีการตรวจสอบแก้ไข ผ่านกลไกรับฟังความคิดเห็นหรือร้องเรียนโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หรือกระทั่งฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งทางบริษัท ทุ่งคำฯ ได้ดำเนินการไปแล้วดังรายละเอียดข้างต้น

หากบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ไม่มีเจตนาอื่นใดนอกเหนือจากการรักษาสิทธิ์ของบริษัทฯ การดำเนินการฟ้องร้องไทยพีบีเอสในฐานะองค์กรซึ่งมีผู้บริหารรับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็น่าจะเพียงพอ และเพื่อมิให้บริษัทฯ ถูกสังคมมองว่า มีเจตนาอื่นแอบแฝง จึงเสนอให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทบทวนการฟ้องร้องเยาวชนนักข่าวพลเมืองซึ่งเป็นเพียงนักเรียนชั้น ม. 4 ให้เหลือเฉพาะในส่วนของไทยพีบีเอสและคณะ

              องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

                                     15 ธันวาคม 2558
 

ดาวน์โหลดแถลงการณ์ฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ได้ตามลิงก์นี้ https://drive.google.com/…/0B4SkEpstXF9qTkxXb3ZaZ3pEa…/view…

 

กลับขึ้นด้านบน