ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราชถึงวัดเทพศิรินทราวาส

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราชถึงวัดเทพศิรินทราวาส

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราชถึงวัดเทพศิรินทราวาส

รูปข่าว : ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราชถึงวัดเทพศิรินทราวาส

ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราชถึงวัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เสด็จแทนพระองค์ไปในการเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

วันนี้ (16 ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท.หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะพระศพ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูปสดับปกรณ์ ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารไปขึ้นประดิษฐานบนราชรถ

ต่อมาเวลา 08.00 น.เคลื่อนขบวนแห่เชิญพระโกศพระศพ ขบวนพระอิสริยยศ ประกอบด้วยขบวนทหาร 3 เหล่าทัพ 3 กองพัน มีธง 3 ชาย นำริ้ว คู่แห่ กลองชนะ สังข์ แตร รถพระอ่านพระอภิธรรมนำ ราชรถทรงพระโกศพระศพ ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นคู่เคียง แวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำเป็นพระเกียรติยศตามราชประเพณี เมื่อขบวนแห่เชิญพระโกศพระศพเคลื่อนเข้าสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส มีการเชิญพระโกศเวียนพระเมรุ แล้วเชิญพระลองในขึ้นประดิษฐานยังพระจิตกาธานบนพระเมรุ ในการนี้ พล.ท.หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เสด็จขึ้นพระเมรุทรงทอดผ้าไตร สมเด็จพระมหามังคลาจารย์ วัดปากน้ำ สดับปกรณ์แล้วเสด็จลงจากพระเมรุ  เจ้าพนักงานปิดฉากบังเพลิงและปิดม่านพระเมรุ

บรรยากาศระหว่างเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ประชาชนจำนวนมากร่วมชมริ้วขบวนตั้งแต่เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดทางระหว่างถนนพระสุเมรุ สะพานผ่านฟ้า ถนนหลานหลวง รวมทั้งตลอดสองฝั่งถนนผดุงเกษมและถนนหลวงจนถึงที่วัดเทพศิรินทราวาส และยังรอถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้ใน 48 วัด ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในเวลา 16.30 น.จากนั้นจะนำดอกไม้จันทน์เผาที่ฌาปนสถาน พร้อมกันทั้ง 48 วัดในเขตกรุงเทพมหานคร


กลับขึ้นด้านบน