พม.เผยยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน้อยกว่าเป้า ล่าสุด 10,041 คน

พม.เผยยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน้อยกว่าเป้า ล่าสุด 10,041 คน

พม.เผยยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน้อยกว่าเป้า ล่าสุด 10,041 คน

รูปข่าว : พม.เผยยอดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน้อยกว่าเป้า ล่าสุด 10,041 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เริ่มมอบเงินในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งล่าสุดยังมีผู้มายื่นลงทะเบียนโครงการนี้ทั่วประเทศ 10,041 คน ซึ่งยังต่ำกว่าที่มีการประเมินไว้

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.นาลี เพชรมณี เป็นคนแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและรับมอบเงินอุดหนุนตามโครงการจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็น แก่ครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ที่มาลงทะเบียนและได้รับสิทธิตามโครงการฯ รวมทั้งหมด 5 คน ขณะนี้มีผู้มายื่นลงทะเบียนโครงการนี้ทั่วประเทศ 10,041 คน แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 462 คน และส่วนภูมิภาค 9,579 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ ระบุว่า ยอดของผู้มาลงทะเบียนน้อยกว่าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ไว้ อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง แต่ยังเหลือเวลารับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2559 หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะประเมินเพื่อขยายระยะเวลา รวมถึงพิจารณาช่องว่างต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรค เพื่อให้เด็กแรกเกิดสามารถเข้าถึงสิทธิในโครงการนี้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิ์ด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งการลงทุนให้กับเด็กถือว่าคุ้มค่าและให้ผลตอบแทนกลับมา 7 เท่า

กลับขึ้นด้านบน