อาสาสมัครเยาวชนร่วมตั้งด่านชุมชน หวังลดอุบัติเหตุทางถนน

อาสาสมัครเยาวชนร่วมตั้งด่านชุมชน หวังลดอุบัติเหตุทางถนน

อาสาสมัครเยาวชนร่วมตั้งด่านชุมชน หวังลดอุบัติเหตุทางถนน

รูปข่าว : อาสาสมัครเยาวชนร่วมตั้งด่านชุมชน หวังลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่พบสถิติอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก โดยเฉพาะในเยาวชนวัย 15-19 ปี พบว่าเสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 1,600 คน กระทรวงสาธาณสุขจึงดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน "GEN Z ใส่ใจ มอเตอร์ไซค์ หมวก เมา" โดยตั้งด่านชุมชน หวังลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2557 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 57,000 คน เฉลี่ยปีละกว่า 14,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 40 คน โดยกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี หรือกลุ่ม GEN Z เฉลี่ยปีละกว่า 1,600 คน หรือเฉลี่ยวันละ 5 คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83, ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87.2, เมาแล้วขับ ร้อยละ 23.9

ดังนั้น การดำเนินโครงการ "GEN Z ใส่ใจ มอเตอร์ไซค์ หมวก เมา" โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในด่านชุมชน ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์และตั้งด่านสกัดป้องกันกลุ่มเสี่ยงในจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งด่านชุมชนใน 20 จังหวัด กว่า 200 ตำบลที่พบสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด และวางแผนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยวางเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 20 ต่อปี

กลับขึ้นด้านบน