มติให้อนุกรรมการ 30 ชุดของคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

มติให้อนุกรรมการ 30 ชุดของคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

มติให้อนุกรรมการ 30 ชุดของคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

รูปข่าว : มติให้อนุกรรมการ 30 ชุดของคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

มติให้อนุกรรมการ 30 ชุดของคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ที่ประชุม 3 บอร์ดของกระทรวงศึกษาธิการ มีมติให้คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและให้รักษาการเลขาธิการ สกสค. เร่งตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมของ 3 หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการชุดใหม่ คือ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการองค์การค้าของ สกสค.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการกว่า 30 คณะของคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ยกเว้นคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรีและมอบหมายให้นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวง พิจารณาความจำเป็นของการมีคณะอนุกรรมการทุกคณะ

และมีมติให้คณะกรรมการทุกคณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ยกเว้นคณะกรรมการด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ไปพิจารณาการออกระเบียบต่างๆ รวมถึงให้เร่งตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสเรื่องการนำงบลงทุน 2,100 ล้านบาท ไปลงทุนกับบริษัทเอกชนและการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสวัสดิภาพครูที่ จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 360 ล้านบาท ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบว่าที่มาของบริษัทรับเหมาไม่ถูกต้อง

ส่วนคณะกรรมการองค์การค้าของ สกสค. ที่ประชุมมีมติให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.กลับไปหาแนวทางแก้ไขเรื่องที่องค์การค้าประสบปัญหาขาดทุนสะสม เพื่อนำมาเสนอปรับการดำเนินงานต่อไป


กลับขึ้นด้านบน