อากาศหนาวกระทบ ปชช.พื้นที่สูงภาคเหนือ คาดความต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มขึ้น

อากาศหนาวกระทบ ปชช.พื้นที่สูงภาคเหนือ คาดความต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มขึ้น

อากาศหนาวกระทบ ปชช.พื้นที่สูงภาคเหนือ คาดความต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มขึ้น

รูปข่าว : อากาศหนาวกระทบ ปชช.พื้นที่สูงภาคเหนือ คาดความต้องการเครื่องกันหนาวเพิ่มขึ้น

ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในภาคเหนือก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวในระยะนี้ ขณะที่ประกาศฉบับใหม่ของภาครัฐกำหนดให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติต้องมีอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียล ติดต่อกัน 3 วัน ทำให้ฝ่ายปกครองคาดว่าความต้องการเครื่องกันหนาวจะเพิ่มมากขึ้น

การก่อไฟเป็นวิธีการคลายความหนาวเย็นของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในช่วงเย็นและช่วงเช้าที่อากาศหนาวเย็น ซึ่งอากาศหนาวระลอกใหม่ในระยะนี้ทำให้อุณหภูมิพื้นราบเหลือเพียง 15 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยเหลือไม่ถึง 10 องศาเซลเซียส สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน แม้จะเคยได้รับแจกเครื่องกันหนาวจากภาครัฐและ เอกชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ภัยหนาวไม่เพียงกระทบกับสุขภาพประชาชน แต่ยังส่งผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เช่น ไร่ถั่วแขกของชาวบ้านใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เริ่มเป็นโรคราน้ำค้าง ทำให้ใบเหี่ยวเฉาและแห้งตาย

ที่ผ่านมาตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วัน ทางจังหวัดจะสามารถประกาศเขตภัยหนาวและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องกันหนาวช่วยเหลือได้ แต่ในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ โดยกำหนดเงื่อนไขการประกาศภัยหนาว จะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วัน ทำให้ฝ่ายปกครองในหลายจังหวัดภาคเหนือคาดว่าจะจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้น้อยลงและอาจต้องอาศัยการบริจาคจากภาคเอกชนแทน

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าฤดูหนาวปี 2558 ประเทศไทยตอนบนจะหนาวเย็นใกล้เคียงกับปี 2557 โดยช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ครึ่งหลังของเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม ล่าสุดบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสและบริเวณเทือกเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางพื้นที่

กลับขึ้นด้านบน