สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย จากนั้นเสด็จขึ้นพระเมรุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงสรงพระอัฐิ ทรงทอดผ้าไตรพระสามหาบ 2 สำรับ พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประดิษฐานในพระเจดีย์ศิลา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิลงจากพระเมรุไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ในพลับพลาอิศริยาภรณ์

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิ แล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่พระสงฆ์ ทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ทรงถวายตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระสงฆ์อีก 10 รูปสำหรับสวดมาติกาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์แล้ว ทรงถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ พระสงฆ์สวดมาติกา แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิและผอบพระสรีรางคารขึ้นรถยนต์พระประเทียบ เพื่อไปประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนถวายสักการะพระอัฐิในวันที่ 18 ธ.ค.2558 ในเวลา 8.00-18.00 น. และวันที่ 19 ธ.ค.2558 เวลา 08.00-14.00 น. และจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิในวันที่ 19 ธ.ค.2558 เวลา 16.30 น. ณ พระตำหนักเพ็ชร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ส่วนวันที่ 20 ธ.ค.2558 เวลา 10.30 น. จะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระตำหนักเพ็ชร และบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร

กลับขึ้นด้านบน