ก.คมนาคม เตรียมปรับค่าธรรมเนียมแท็กซี่สนามบินเพิ่ม 25-45 บาท เริ่ม ม.ค.59

ก.คมนาคม เตรียมปรับค่าธรรมเนียมแท็กซี่สนามบินเพิ่ม 25-45 บาท เริ่ม ม.ค.59

ก.คมนาคม เตรียมปรับค่าธรรมเนียมแท็กซี่สนามบินเพิ่ม 25-45 บาท เริ่ม ม.ค.59

รูปข่าว : ก.คมนาคม เตรียมปรับค่าธรรมเนียมแท็กซี่สนามบินเพิ่ม 25-45 บาท เริ่ม ม.ค.59

กระทรวงคมนาคมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมแท็กซี่สนามบิน หรือ เซอร์ชาร์จ 25-45 บาท โดยน่าจะมีผลในเดือนมกราคม 2559 ส่วนการปรับอัตราค่าแท็กซี่ระยะที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการในเวลาใกล้เคียงกัน

วันนี้(21 ธ.ค.2558) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังผู้ประกอบการรถแท็กซี่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง เข้าหารือถึงการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม หรือ เซอร์ชาร์จ โดยเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดมาตรการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพบริการแท็กซี่ เพื่อลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ขับ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง และไม่น่าจะปรับขึ้นราคาได้ในปี 2558 แน่นอน

ก่อนหน้านี้รถแท็กซี่มาตรฐานทั่วไป หรือ แท็กซี่ขนาดเล็ก ได้ยื่นข้อเสนอขอปรับขึ้นค่าเซอร์ชาร์จจากเที่ยวละ 50 บาทต่อคัน เป็น 75 บาทต่อคัน ส่วนแท็กซี่ขนาดใหญ่ หรือ แท็กซี่แวน ขอปรับจากเที่ยวละ 50 บาท เป็นเที่ยวละ 95 บาทต่อคัน ซึ่งตัวเลขนี้กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของแท็กซี่ และจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าเซอร์ชาร์จรวมกับการขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ระยะสองอีกร้อยละ 5

สำหรับข้อเสนอของแท็กซี่สนามบินที่ต้องการให้กรมการขนส่งทางบก จัดทำมิเตอร์ค่าโดยสารแยกต่างหากจากมิเตอร์แท็กซี่ทั่วไป โดยแท็กซี่สนามบินจะมีค่าโดยสารที่สูงกว่านั้นไม่เห็นด้วย เพราะกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถควบคุมพื้นที่การให้บริการของแท็กซี่สนามบินได้ หากแอบนำไปวิ่งให้บริการภายนอก ก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสาร ขณะที่ข้อเสนอขอใช้ค่าโดยสารแบบเหมาโดยไม่กดมิเตอร์นั้นก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน เพราะผิดกฎหมาย รวมทั้งการตกลงราคาเหมายังไม่มีมาตรฐานราคาที่ชัดเจนอาจทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมอาจจะพิจารณาการปรับขึ้นค่าเซอร์ชาร์จ และค่าโดยสารรอบที่ 2 โดยการขึ้นค่าเซอร์ชาร์จนั้น น่าจะอนุมัติให้ปรับขึ้นแน่นอน เนื่องจากมาตรการที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน หรือ ทอท.นำเสนอ ไม่สามารถช่วยเพิ่มจำนวนรอบเที่ยววิ่งให้แท็กซี่จาก 4 เที่ยวต่อวันเป็น 5-6 เที่ยวต่อวันตามที่นำเสนอไว้ ขณะที่การปรับขึ้นค่าโดยสารรอบที่ 2 เป็นเงื่อนไขที่กระทรวงฯ ตกลงไว้กับกลุ่มแท็กซี่ซึ่งมีการเลื่อนระยะเวลาการพิจารณามาหลายครั้งแล้ว

กลับขึ้นด้านบน