ญี่ปุ่นปิดสนามเด็กเล่นในกรุงโตเกียวหลังพบมีกัมมันตภาพรังสี

ญี่ปุ่นปิดสนามเด็กเล่นในกรุงโตเกียวหลังพบมีกัมมันตภาพรังสี

ญี่ปุ่นปิดสนามเด็กเล่นในกรุงโตเกียวหลังพบมีกัมมันตภาพรังสี

รูปข่าว : ญี่ปุ่นปิดสนามเด็กเล่นในกรุงโตเกียวหลังพบมีกัมมันตภาพรังสี

ญี่ปุ่นปิดสนามเด็กเล่นในกรุงโตเกียวหลังพบมีกัมมันตภาพรังสี เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสั่งปิดสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวหลังพบกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนในระดับสูง

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเข้าปิดล้อมสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของกรุงโตเกียวหลังตรวจพบค่ากัมมันตภาพรังสีสูงถึง 480 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของระดับรังสีที่มนุษย์สามารถรับได้โดยไม่เป็นอันตรายในเวลา 1 ปี

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเพราะเหตุใดถึงพบค่ากัมมันตภาพรังสีระดับที่สูงในบริเวณนี้ เนื่องจากสวนแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะถึง 250 กิโลเมตร และเปิดใช้หลังจากเกิดระเบิดที่ฟูกูชิมะไปแล้ว 2 ปี แต่ในขณะที่พื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้ารัศมี 20 กิโลเมตรวัดค่ารังสีได้เพียง 0.7-23.2 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน