ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ตรวจสอบโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านสร้างบาก อ.วังหิน

ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ตรวจสอบโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านสร้างบาก อ.วังหิน

ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ตรวจสอบโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านสร้างบาก อ.วังหิน

รูปข่าว : ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ตรวจสอบโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านสร้างบาก อ.วังหิน

เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบโครงการธนาคารโค-กระบือบ้านสร้างบาก อ.วังหิน ซึ่งอยู่ในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท หลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแอบอ้างส่งมอบวัวให้กับชาวบ้านทั้งที่โครงการยังอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

เมื่อวานนี้ (21 ธ.ค.2558) วัวเพศเมียอายุประมาณ 1 ปีเป็น 1 ในวัว 19 ตัวที่ชาวบ้านบ้านสร้างบาก ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ได้รับแจกวัวเมื่อต้นเดือน ธ.ค.2558 หลังชาวบ้านส่วนใหญ่มีมติร่วมกันตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทให้จัดตั้งโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชนภายใต้งบประมาณ 570,000 บาท ซึ่งชาวบ้านเสนอให้จัดซื้อวัวแม่พันธุ์จำนวน 19 ตัว ราคาตัวละประมาณ 30,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านโดยวิธีจับสลาก แต่การส่งมอบวัวทั้งที่โครงการยังอยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง และวัวบางตัวต้องสงสัยอาจติดโรคปากเท้าเปื่อย ทำให้ถูกข้อสังเกตถึงไม่ความโปร่งใสในโครงการนี้

ความผิดปกติจากการเร่งรีบแจกจ่ายวัวของผู้นำชุมชนทั้งที่เพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ และอำเภออยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ทำให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.ศรีสะเกษ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น พบวัวที่นำมาแจกจ่ายทั้งหมดเป็นของนายทุน ซึ่งต้องตรวจสอบกระบวนการส่งมอบวัวว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างและพฤติกรรมลักษณะนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างบากปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล โดยอ้างว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าวัวที่นำมาฝากเลี้ยงและบางส่วนได้ส่งกลับคืนไปแล้ว

ทั้งนี้่ โครงการธนาคารโค-กระบือ บ้านสร้างบาก เสนอของบประมาณ 570,000 บาทตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัวแม่พันธุ์ 19 ตัวโดยยึดมาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ ซึ่งทางอำเภอกำหนดว่าต้องทำสัญญาการจัดซื้อ-จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2559

กลับขึ้นด้านบน