ม.หอการค้าไทยให้รัฐบาลสอบผ่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คะแนน 7 เต็ม 10

ม.หอการค้าไทยให้รัฐบาลสอบผ่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คะแนน 7 เต็ม 10

ม.หอการค้าไทยให้รัฐบาลสอบผ่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คะแนน 7 เต็ม 10

รูปข่าว : ม.หอการค้าไทยให้รัฐบาลสอบผ่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คะแนน 7 เต็ม 10

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้รัฐบาลสอบผ่าน ในการประเมินผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งที่เผชิญความท้าทายหลายเรื่อง

วันนี้ (22 ธ.ค.2558) ครบรอบ 1 ปีการบริหารของรัฐบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า แม้ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จะมีโจทย์ท้าทายหลายเรื่อง ตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจโลก ภัยก่อร้าย ภัยแล้ง แต่รัฐบาลสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทย มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 3 จึงให้คะแนนรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 7 จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งถือว่าสอบผ่าน

พร้อมประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้า (2559) อาจขยายตัวร้อยละ 3.5 จากการขับเคลื่อนเม็ดเงินการลงทุน ผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจค) และเม็ดเงินจากการลงทุน
4จี จะสร้างมูลค่ากลับมาหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ในระยะยาวเกิน 2 เท่าตัว หรือ ประมาณ 4 แสนล้านบาท ไม่นับรวมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ ยังเสนอให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หลังกังวลว่าเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด รวมทั้งเร่งออกมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า จะมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลปีสูงกว่า 125,014 ล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ขยายตัวร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น

ประชาชนยังมีความระมัดระวังในการจับจ่าย โดยใช้จ่ายต่อคน อยู่ที่ 13,926 บาท ต่ำสุดในรอบ 5 ปี ทำให้เทศกาลปีใหม่ 2559 อาจจะไม่ได้คึกคักมากนัก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาตั้งแต่ต้นปี โดยร้อยละ 59.2 จะเดินทางออกไปเที่ยวนอกพื้นที่ ส่วนอีกร้อยละ 40.8 บอกว่าจะไม่ออกนอกพื้นที่ โดยผู้ที่ออกนอกพื้นที่ร้อยละ 72.9 จะเดินทางท่องเที่ยว และอีกร้อยละ 26.9 เดินทางกลับบ้าน โดยส่วนใหญ่ยังคงท่องเที่ยวในประเทศ คิดเป็นเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,332 บาท ต่อคน

ขณะกลุ่มที่อยู่บ้านส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาใช้สำหรับการเลี้ยงสังสรรค์และ ทำบุญ โดยบุคคลที่อยากให้ของขวัญ และท่องเที่ยวด้วยมากที่สุด คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะที่ปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาคือเสถียรภาพการเมือง และปัญหาสังคม

กลับขึ้นด้านบน