"บวรศักดิ์" รับฟังข้อเสนอเลื่อนเลือกตั้ง-ทำประชามติ รธน.

"บวรศักดิ์" รับฟังข้อเสนอเลื่อนเลือกตั้ง-ทำประชามติ รธน.

"บวรศักดิ์" รับฟังข้อเสนอเลื่อนเลือกตั้ง-ทำประชามติ รธน.

รูปข่าว : "บวรศักดิ์" รับฟังข้อเสนอเลื่อนเลือกตั้ง-ทำประชามติ รธน.

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธชัดเจนถึงข้อเสนอการเลือกตั้งและการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังมีข้อเสนอนี้จากเวทีปรองดองที่พรรคการเมืองมีข้อเสนอผ่านเวทีของศูนย์ปรองดองเพื่อการสมานฉันท์วานนี้

วันนี้ (24 เม.ย.2558) นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวยืนยันถึงการทำหน้าที่่ตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้และเป็นไปตามโรดแมปของ คสช. ซึ่งหากจะมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว และย้ำว่าหากเห็นว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญมีข้อบกพร่อง ก็ขอให้สะท้อนความเห็นเข้ามาประกอบการพิจารณาและดำเนินการปรับแก้ต่อไป โดยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอต่อกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

"กมธ.ยกร่างฯ และ สปช.มีหน้าที่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งเป็นโรดแมปที่เขียนอยุ่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ว่าวันที่ 23 ก.ค.นี้ ต้องเสนอร่างสุดท้ายต่อ สปช. และ 6 ส.ค. สปช.ต้องลงมติ สปช.จะรับหรือไม่รับเป็นอำนาจของ สปช." นายบวรศักดิ์ ระบุ

ขณะที่นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการ วิป สปช. ระบุชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป โดยเห็นว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดี จึงควรเดินตามโรดแมปเพื่อให้บ้านเมืองคืนสู่ครรลองประชาธิปไตย

"ข้อเสนอดังกล่าวอาจเป็นข้อเสนอเชิงประชดประชัน ผมเห็นว่าการทำให้ประเทศชาติสงบเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปหรือการเลือกตั้งที่จะมาถึง ผู้ที่เสนออันได้แก่ บรรดาพรรรคการเมืองใหญ่อย่างน้อย 2 พรรค  กลุ่มการเมืองใหญ่ 2 กลุ่ม มีบทบาทสำคัญในการทำให้เรื่องนี้เป็นจริง" นายอลงกรณ์กล่าว

ทั้งนี้นายบวรศักดิ์จะลงนามในหนังสือพร้อมแนบร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกส่งถึง คสช. ครม. สนช. พรรคการเมือง และสื่อมวลชนในวันที่ 26 เมษายนนี้ เพื่อขอความเห็นจากทุกฝ่ายว่าข้อบัญญํติใดของร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหา หากคงไว้จะเกิดความวุ่นวายเพื่อสรุปรวมประกอบการทบทวนปรับปรุงแก้ไขในช่วง 60 วันสุดท้ายของการยกร่างรัฐธรรมนูญ และในระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 6 มิถุนายนนี้ กรรมาธิการยกร่างฯ จะเชิญทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ทั้ง คสช. สนช. พรรคการเมือง เข้าให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอีกด้วย

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกถึงภาคที่ 4 เรื่องการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองแล้ว ยังคงเหลือบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด และยังคงเหลือกรอบเวลาในการพิจารณาอภิปรายอีก 2 วัน ถึงวันที่ 26 เมษายนนี้ วิป สปช.ยืนยันว่าจะบริหารจัดการเวลาให้สามารถปิดการอภิปรายได้ในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 26 เมษายนนี้


กลับขึ้นด้านบน