ก.ล.ต.ปรับ "บล.เออีซี" 1.1 ล้านบาทฐานละเลยกรณีโอนหุ้น "ชูวงศ์ แซ่ตั๊ง"

ก.ล.ต.ปรับ "บล.เออีซี" 1.1 ล้านบาทฐานละเลยกรณีโอนหุ้น "ชูวงศ์ แซ่ตั๊ง"

ก.ล.ต.ปรับ "บล.เออีซี" 1.1 ล้านบาทฐานละเลยกรณีโอนหุ้น "ชูวงศ์ แซ่ตั๊ง"

รูปข่าว : ก.ล.ต.ปรับ "บล.เออีซี" 1.1 ล้านบาทฐานละเลยกรณีโอนหุ้น "ชูวงศ์ แซ่ตั๊ง"

ก.ล.ต.สั่งปรับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี เป็นจำนวนเงิน 1,101,000 ล้านบาทจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กรณีการโอนหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีต่อนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง

วันนี้ (23 ธ.ค.2558) นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.ได้สั่งลงโทษบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี โดยการปรับและพักงานผู้บริหารเนื่องจากพบว่า ระบบการตรวจสอบงานของ บล.เออีซี มีลูกค้าหลายรายทำธุรกรรมไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินและความรู้ด้านการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ การพบความบกพร่องในกระบวนการสอบและดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการดูแลเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับผู้บริหาร 2 รายหลัก ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นายธาดา จันทรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ควบคุมงายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ และ นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ควบคุมสายงานให้บริการด้านหลักทรัพย์ พบว่าทั้งสองละเลยในการตรวจสอบจนเป็นเหตุให้มีการกระทำผิด ก.ล.ต จึงต้องสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 6 เดือน มีผลตั้งแต่ 29 ธ.ค.2558

ส่วนเจ้าหน้าที่ 3 คนของบริษัทหลักทรัพย์เออีซีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ น.ส.อุรชา วชิรกุลฑล ก.ล.ต.ได้เพิกการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นายนัฐพล เฉลิมพจน์ พักการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน 6 เดือน และน.ส.พัชรีย์ ธัชธำรงชัย พักการให้ความแนะนำการลงทุนเป็นระยะเวลา 1 เดือน

นายชูวงษ์เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2558 หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบเรื่องการโอนหุ้นให้บุคคลอื่น รวมทั้งสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงษ์หลังจากญาติเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมอำพราง

กลับขึ้นด้านบน