8 ผู้ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2558

8 ผู้ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2558

8 ผู้ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2558

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2558 หลายคนเป็นที่รู้จักทั้ง สันติ ลุนเผ่ และ เปี๊ยก โปสเตอร์ รวมถึงนักเขียนสารคดีที่สร้างผลงานมายาวนานอย่าง ธีรภาพ โลหิตกุล

รูปข่าว : 8 ผู้ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2558

ผลงานเขียนที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หากแต่อ่านสนุกเพราะเปี่ยมไปด้วยอรรถรสทางวรรณศิลป์ ยังมีภาพสวยคอยช่วยสื่อสาร คืองานเขียนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของ “ธีรภาพ โลหิตกุล” ที่เหล่านักอ่าน ช่างภาพ และคนในแวดวงวรรณกรรมให้การยอมรับช่างภาพ

นอกจากภาษาน่าอ่าน เนื้อหาโดยธีรภาพยังสอดแทรกทัศนคติที่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในเขตอาเซียนมานำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับหลายรางวัลการันตีจุดยืนนักเขียนคุณภาพ ทั้งรางวัลศรีบูรพาใน ปี 2556 และรางวัลวรรณกรรมลุ่มน้ำโขงใน ปี 2557 ซึ่งล่าสุดได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2558

เช่นเดียวกับ “สันติ ลุนเผ่” ด้วยเอกลักษณ์เป็นน้ำเสียงทรงพลัง จึงได้รับหน้าที่ทรงเกียรติถ่ายทอดบทเพลงรักชาติที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคี ตลอดระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่องจนถึงวัย 79 ปี ทำให้สันติเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)

         

รางวัลศิลปินแห่งชาติประจำปี 2558 ยังมีอีก 6 คน ที่สร้างผลงานเพื่อวงการศิลปวัฒนธรรมสาขาการแสดง ได้แก่ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือ เปี๊ยก โปสเตอร์ และเวณิกา บุนนาค

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ กฤษดา โรจนกร, ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ และ ศ.เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว 

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ไพรวรินทร์ ขาวงาม

โดยทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. 2558 ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน