ก.ท่องเที่ยวฯ แถลงผลงานปี 58 ชี้รายได้เพิ่มกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมเปิดมิติใหม่เที่ยวไทยปี 59

ก.ท่องเที่ยวฯ แถลงผลงานปี 58 ชี้รายได้เพิ่มกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมเปิดมิติใหม่เที่ยวไทยปี 59

ก.ท่องเที่ยวฯ แถลงผลงานปี 58 ชี้รายได้เพิ่มกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมเปิดมิติใหม่เที่ยวไทยปี 59

รูปข่าว : ก.ท่องเที่ยวฯ แถลงผลงานปี 58 ชี้รายได้เพิ่มกว่า 1 หมื่นล้าน เตรียมเปิดมิติใหม่เที่ยวไทยปี 59

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลงานรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวปี 2558 ระบุรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าในปี 2559 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาทและเตรียมเปิดมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของไทย

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลงานรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวว่า ได้มีการวางยุทธศาสตร์ต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 ปรับตัวดีขึ้น เพิ่มจากปี 2557 ร้อยละ 18 หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 ล้านบาท และในปี 2559 ตั้งเป้านักท่องเที่ยวประมาณ 32 ล้านคนและคาดว่าจะมีรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีแนวทางกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำจากเมืองใหญ่สู่เมืองรอง กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2558-2560 และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด จึงเกิดขึ้น โดยทั้ง 12 เมืองต้องใกล้เมืองหลักเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 15-20 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

อย่างไรก็ดี สำหรับเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าทำให้ต้องสร้างอาสามัครขึ้นบนเกาะ รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว และเหตุระเบิดราชประสงค์ ซึ่งรัฐบาลดูแลนักท่องเที่ยวเต็มที่และเดินสายต่างประเทศเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเวทีระหว่างประเทศ

สำหรับปี 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการในมิติที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเป็นจุดขาย เปิดมิติใหม่เช่น การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมตอนกลางคืน ให้เห็นมิติการท่องเที่ยวใหม่ๆ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมทั้งเปิดตัว 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส และตั้งเป้ายุทธศาตร์ 20 ปีประเทศไทยจะต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวติด 1 ใน 5 ของโลกในทุกมิติ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

กลับขึ้นด้านบน