ธนารักษ์ประเมินที่ดิน“สีลม”แพงสุดวาละล้าน หาดใหญ่แพงสุด-เชียงใหม่ถูกสุดวา 10 บาท

ธนารักษ์ประเมินที่ดิน“สีลม”แพงสุดวาละล้าน หาดใหญ่แพงสุด-เชียงใหม่ถูกสุดวา 10 บาท

ธนารักษ์ประเมินที่ดิน“สีลม”แพงสุดวาละล้าน หาดใหญ่แพงสุด-เชียงใหม่ถูกสุดวา 10 บาท

รูปข่าว : ธนารักษ์ประเมินที่ดิน“สีลม”แพงสุดวาละล้าน หาดใหญ่แพงสุด-เชียงใหม่ถูกสุดวา 10 บาท

กรมธนารักษ์เปิดตัวเลขประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศปี 2559 แล้ว บริเวณที่แพงสุดยังเป็นย่านสีลม กรุงเทพฯ จากแยกศาลาแดงถึงถ.นราธิวาสฯ ส่วนภูมิภาคแพงที่สุดเป็นหาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนราคาถูกที่สุดอยู่ที่อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ตารางวาละ 10 บาท

วันนี้ (25 ธ.ค.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ในปี 2559-2562 ใช้การวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ประโยชน์ ทำเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายผังเมือง

ซึ่งขณะนี้ กรมธนารักษ์ประเมินราคาที่ดินรายแปลงไปแล้ว 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นรายแปลง 12.6 ล้านแปลง รายบล็อค 19.4 ล้านแปลง ส่วนที่เหลือจะทำการทยอยทำเป็นรายแปลงในปีถัดไป นอกจากนี้ ยังประเมินราคาห้องชุด 924,877 ห้องชุด รวมถึงประเมินราคาโรงเรือนและสื่งปลูกสร้าง ได้แก่บ้านเดี่ยวทาวห้องแถว ตึกแถว ทั้งแนวราบและแนวสูง

ส่วนการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 27.72 ประเมินสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 15.78 ส่วนภูมิภาคเพิ่มร้อยละ 25.88 และพื้นที่ปริมณฑลร้อยละ18.97

สำหรับราคาที่ดิน ที่ประเมินที่สุดอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ตารางวาละ 1 ล้านบาท จากราคาเดิม 850,000 บาทคือพื้นที่ถนนสีลม จากแยกศาลาแดงถึง ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

ส่วนถ.ราชดำริ ถ.พระราม 1 แยกปทุมวัน เพลินจิต 900,000 บาท ราชดำริ แยกศาลาแดงถึงราชประสงค์ วิทยุ เพลินจิตถึงพระราม 4 ตารางวาละ 700,000 บาท เพิ่มจาก 600,000 บาท ส่วนภูมิภาคอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถูกสุด ในจ.เชียงใหม่ พื้นที่อ.ดอยเต่า ตารางวาละ 10 บาท

สำหรับราคาประเมินใหม่จะใช้ในการคำนวนภาษีดำเนินการทางธุรกรรมใหม่ๆ กระทบภาษียังตอบไม่ได้ เรื่องอัตราภาษีด้วย เพราะท้องถิ่นกำลังทำเรืองภาษีอยู่อาจจะต้องคำนวนว่าภาษีที่จ่ายอยู่ในระดับใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศประมาณ 32 ล้านแปลง หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 321 ล้านไร่ เป็นที่ดินรายแปลง 12.6 ล้านแปลง (จากเดิม 6.02 ล้านแปลง ในรอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 177.77) และรายบล็อก 19.4 ล้านแปลง ประเมินราคาห้องชุด 12,300 อาคาร หรือ 924,877 ห้องชุด

ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีแบบมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ได้กำหนดจำนวน 5 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว โรงเรือนอื่นๆ (แนวราบและแนวสูง) เช่นเดียวกันทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้ในปี 2558 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในรอบบัญชีปี 2559-2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่จะถึงนี้

สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบใหม่นี้ ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 27.72 โดยที่ราคาประเมินที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 15.78 ขณะที่ราคาประเมินในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 27.88 จากราคาประเมินเดิม
(รอบบัญชีปี พ.ศ.2555-2558) โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้
ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 18.97
ภาคกลาง เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 22.79
ภาคเหนือ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 37.31
ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 22.98
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 33.50
ภาคใต้ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 21.04
ภาคตะวันตก เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 39.59

พื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินสูงสุดของประเทศ อยู่ในกรุงเทพมหานคร บริเวณถ.สีลม จากแยกศาลาแดงถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตารางวาละ 1,000,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 850,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.65 รองลงมา เป็นถ.ราชดำริ จากแยกราชประสงค์ ถึง คลองแสนแสบ ถ.พระรามที่ 1 จากแยกปทุมวัน ถึง แยกราชประสงค์ และ ถ.เพลินจิต ตลอดสาย ราคาประเมินที่ดินใหม่ ตารางวาละ 900,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 800,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.50 อันดับถัดมาเป็น ถ.ราชดำริ ช่วงจากแยกศาลาแดง ถึง แยกราชประสงค์ ถ.วิทยุ ช่วงจากถ.เพลินจิต ถึงถ.พระรามที่ 4 และ ถ.สาทร ช่วงจากถ.พระรามที่ 4 ถึง ถ.สุรศักดิ์ ตารางวาละ 750,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 600,000 - 700,000 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 13.09

ในส่วนภูมิภาคนั้น ราคาประเมินสูงสุด ตารางวาละ 400,000 บาท อยู่ในจ.สงขลา และราคาประเมินต่ำสุด ตารางวาละ 10 บาท อยู่ในจ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมณฑลของกรุงเทพฯ ตารางวาละ 170,000 บาท ถ.งามวงศ์วาน และถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
ภาคใต้ ตารางวาละ 400,000 บาท ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาคเหนือ ตารางวาละ 250,000 บาท ถ.วิชยานนท์ ถ.ท่าแพ, และถ.ช้างคลาน (ทิศเหนือถ.ศรีดอนไชย) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตารางวาละ 200,000 บาท ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภาคกลาง ตารางวาละ 107,500 บาท ถ.โกสีย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ภาคตะวันออก ตารางวาละ 220,000 บาท ถนนเลียบหาดพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภาคตะวันตก ตารางวาละ 150,000 บาท ถ.เพชรเกษม (ตลาดฉัตรไชย) และที่ดินติดชายทะเลบริเวณโรงแรมฮิลตัล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริเวณที่มีราคาประเมินต่ำสุดทั่วประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
กรุงเทพมหานคร ตารางวาละ 500 บาท ที่ดินบริเวณคลองชานโล่งถึงชายทะเล เขตบางขุนเทียน
ปริมณฑลของกรุงเทพฯ ตารางวาละ 125 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ภาคใต้ ตารางวาละ 40 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ.ธารโต จ.ยะลา
ภาคเหนือ ตารางวาละ 10 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออกในเขตพื้นที่ป่าไม้ อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ดอยเต่า และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตารางวาละ 25 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ.เมือง อ.คำชะอี และอ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ภาคกลาง ตารางวาละ 20 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ภาคตะวันออก ตารางวาละ 50 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ.เมือง, อ.อรัญประเทศ, อ.วัฒนานคร, อ.วังน้ำเย็น, อ.คลองหาด, และอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ภาคตะวันตก ตารางวาละ 40 บาท ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ.แม่สอด จ.ตาก

สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบใหม่ ในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 แห่ง เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 38.88 สูงกว่าภาพรวมทั่วประเทศประมาณ ร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จ.ตราด อ.คลองใหญ่ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 24.88 ราคาประเมินสูงสุด ถ.มุ่งคีรี ตารางวาละ 7,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 3,750 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.67 ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

จังหวัดมุกดาหาร 1.อำเภอเมือง เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 44.02 ราคาประเมินสูงสุด ถ.วิวิธสุรการ ตารางวาละ 24,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 20,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.00 ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

2.อ.หว้านใหญ่ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 46.02 ราคาประเมินสูงสุด ทางหลวงชนบทหมายเลข 3015 ตารางวาละ 650 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 400 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.50 ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

3.อ.ดอนตาล เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 41.09 ราคาประเมินสูงสุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034(มุกดาหาร-ดอนตาล) ตารางวาละ 1,200 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 1,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.00 ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 60 บาท จากราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 50 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.00

จ.สงขลา อ.สะเดา เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 23.09 ราคาประเมินสูงสุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตารางวาละ 60,500 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 25,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 142.00 ราคาประเมินต่ำสุด
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

จ.ตาก 1.อ.แม่สอด เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 92.36 ราคาประเมินสูงสุด ถ.อินทรคีรี และถ.ประสาทวิถี ตารางวาละ 63,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 40 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

2.พบพระ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 5.80 ราคาประเมินสูงสุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1206 (ซอโอ-วาเลย์) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) ตารางวาละ 2,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

3.อ.แม่ระมาด เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 40.97 ราคาประเมินสูงสุด ถ.โสภิตบรรณลักษณ์, ถ.ศรีบุญเรือง, ถ.ระมาดไมตรี 1, และถ.เพลินจิต ตารางวาละ 4,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 3,500 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.29 ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม

จ.สระแก้ว 1.อ.อรัญประเทศ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 63.25 ราคาประเมินสูงสุด ถ.ศรีเพ็ญ, ตลาดศูนย์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา, ตลาดโรงเกลือ, และศูนย์การค้าอินโดจีน ตารางวาละ 20,000 บาท ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 5,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 300 ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 50 บาท จากราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 30 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.67

2.วัฒนานคร เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 14.85 ราคาประเมินสูงสุด ถ.สุวรรณศร ตารางวาละ 15,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม จ.หนองคาย

3.อ.สระใคร เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 31.31 ราคาประเมินสูงสุด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (หนองคาย-อุดรธานี) ตารางวาละ 2,100 ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม ราคาประเมินต่ำสุด ที่ดินไม่มีทางเข้าออก ตารางวาละ 100 บาท จากราคาประเมินเดิม ตารางวาละ 40 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150.00

กลับขึ้นด้านบน