สิ่งที่ควรรู้จากมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้า-บริการ

สิ่งที่ควรรู้จากมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้า-บริการ

สิ่งที่ควรรู้จากมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้า-บริการ

รูปข่าว : สิ่งที่ควรรู้จากมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้า-บริการ

แนะผู้ที่จะขอใช้สิทธิจากมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้าและบริการ ไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่าง 25-31 ธ.ค.2558 ต้องทราบรายได้สุทธิที่จะบอกฐานภาษี ประเภทสินค้า และวิธีการขอใบกำกับภาษี

แนะผู้ที่จะขอใช้สิทธิจากมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้าและบริการ ไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่าง 25-31 ธ.ค.2558 ต้องทราบรายได้สุทธิที่จะบอกฐานภาษี ประเภทสินค้า และวิธีการขอใบกำกับภาษี ส่วนในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะได้จากการจับจ่ายของประชาชนในช่วง 7 วัน ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดการณ์มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงทางอ้อม โดยประมาณการณ์ว่าการบริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1-0.2 และทำให้บรรยากาศการจับจ่ายดีขึ้น ด้านนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ชี้ดูจากเงื่อนไขแล้วผลประโยชน์จะเกิดกับร้านที่ออกใบกำกับภาษีหรือร้านค้าผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า และกระทบกำลังซื้อที่จะลงไปสู่รายย่อยและสินค้าชุมชน

กลับขึ้นด้านบน