นายกฯ แถลงผลงาน 1 ปี พร้อมรับผิดชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน-เลือกตั้งไม่ได้

นายกฯ แถลงผลงาน 1 ปี พร้อมรับผิดชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน-เลือกตั้งไม่ได้

นายกฯ แถลงผลงาน 1 ปี พร้อมรับผิดชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน-เลือกตั้งไม่ได้

รูปข่าว : นายกฯ แถลงผลงาน 1 ปี พร้อมรับผิดชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน-เลือกตั้งไม่ได้

เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี นายกรัฐมนตรี ย้ำภารกิจสำคัญรัฐบาลหลังจากนี้ ที่ต้องสร้างกลไกขับเคลื่อนการทำงานให้เชื่อมโยงและสัมฤทธิ์ผลภายในเวลาที่เหลือ 1 ปี 6 เดือน พร้อมประกาศรับผิดชอบ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร

วันนี้ (25 ธ.ค.2558) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปิดการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี ว่าพร้อมรับผิดชอบหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านและไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ ขณะเดียวกันได้กล่าวการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพ ความเข้มแข็ง ส่วนคดีความทั้งหมดจะไม่มีการผ่อนผัน นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิลงประชามติ เพราะประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศพร้อมปรองดอง แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมย้ำถึงภารกิจสำคัญหลังจากนี้ คือทุกกลุ่มงานต้องกำหนดแผนงานโดยเน้นสร้างกลไกขับเคลื่อนการทำงานที่เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ โดยกำหนดแผนสัมฤทธิ์ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้เห็นผลอย่างสั้นที่สุดคือระยะเวลาที่เหลือ 1 ปี 6 เดือน

ขณะที่หนึ่งในนิทรรศการผลงานกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยรอบทำเนียบรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปชมวันนี้ คือ นิทรรศการผลงานของ ศปมผ.ที่ออกแบบประตูเป็นม่านสีเหลือง เปรียบเหมือนใบเหลืองของสหภาพยุโรปหรืออียู ที่ไทยได้รับจากปัญหาประมงผิดกฎหมาย โดยความพยายามแก้ปัญหาประมงผิดกฏหมายเป็น 1 ในประเด็นที่รัฐบาลชูในการแถลงผลงานครั้งนี้

ส่วนการแถลงผลงานในวันสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นผลงานด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นย้ำถึงการวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อน

กลับขึ้นด้านบน