สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เรียกร้องทั่วโลกร่วมยุติความรุนแรงกลุ่มไอเอส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เรียกร้องทั่วโลกร่วมยุติความรุนแรงกลุ่มไอเอส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เรียกร้องทั่วโลกร่วมยุติความรุนแรงกลุ่มไอเอส

รูปข่าว : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เรียกร้องทั่วโลกร่วมยุติความรุนแรงกลุ่มไอเอส

วันนี้ (26 ธ.ค.2558) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิค ทรงประทานโอวาทตามประเพณี เนื่องในวันคริสต์มาสที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ในนครวาติกัน เช่นเดียวกับประมุขและผู้นำของประเทศต่างๆ ที่กล่าวอวยพรวันคริสต์มาสกับประชาชนในชาติและทั่วโ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประทานโอวาทเนื่องในวันคริสต์มาส บนระเบียงมหาวิหารที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ในนครวาติกัน ท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชนที่มารวมตัวกันอย่างเนื่องแน่นโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องให้ชาวโลกรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อยุติการกระทำที่โหดร้าย ของกลุ่มไอเอส ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในหลายประเทศ

การประทานโอวาทมีขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการตรวจเช็คกระเป๋าของคริสต์ศาสนิกชนทุกคนที่เข้ามาในนครวาติกันและที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์

ส่วนที่อังกฤษ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระราชดำรัสในวันคริสต์มาสตามธรรมเนียมปฏิบัติและมีการถ่ายทอดพระราชดำรัสผ่านทางโทรทัศน์ไปยังประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ โดยพระองค์ทรงเรียกร้องให้ประชาชนคิดแต่เรื่องที่ดีในชีวิตและมองอนาคตในแง่ดี แม้ว่าปีนี้ (2558) โลกจะเผชิญกับช่วงเวลาของความมืดมิดจากสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้น แต่แสงสว่างจะช่วยขจัดความมืดมิดเหล่านี้ไปได้

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเปิดเผยความรู้สึกว่ากำลังตั้งตาคอยพิธีฉลองพระชนมายุ 90 พรรษาในปีหน้า (2559) และรู้สึกมีความสุขกับเจ้าชายจอร์จแห่งแคมบริดจ์ พระปนัดดา

ด้านประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐฯและนางมิเชล โอบามา สตรีหมายเลขหนึ่งกล่าวอวยพรวันคริสต์มาสกับประชาชนในชาติ โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจ รวมทั้งแสดงความเอื้ออาทรต่อผู้เจ็บป่วยและยากไร้ นอกจากนี้ยังกล่าวอวยพรทหารและครอบครัว และขอให้ทุกคนพบกับความสุขสันติในปีหน้า (2559)

ส่วนที่อัฟกานิสถานทหารสหรัฐฯ ร่วมฉลองคริสต์มาสที่ฐานทัพอากาศเมืองบากราม (Bagram) โดยมีการรับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศของความสุข แม้จะไม่ได้อยู่ร่วมฉลองกับครอบครัวก็ตาม

 

 

กลับขึ้นด้านบน