บขส.ปรับ 3 บ.รถร่วม-ปิด 1 บริษัท-ขายตั๋วเกินราคา

บขส.ปรับ 3 บ.รถร่วม-ปิด 1 บริษัท-ขายตั๋วเกินราคา

บขส.ปรับ 3 บ.รถร่วม-ปิด 1 บริษัท-ขายตั๋วเกินราคา

รูปข่าว : บขส.ปรับ 3 บ.รถร่วม-ปิด 1 บริษัท-ขายตั๋วเกินราคา

บขส.สั่งปรับเจ้าของรถร่วม 3 ราย หลังตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายตั๋วเกินราคา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนอีก 1 รายสั่งปิดช่องจำหน่ายตั๋ว เนื่องจากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ

วันนี้ (30 ธ.ค.58) นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่มีผู้โดยสารร้องเรียน เรื่องการจำหน่ายตั๋วเกินราคา และส่งผู้โดยสารไม่ถึงปลายทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นั้น บขส.ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลรถร่วมฯ บขส. จึงได้ทำการตรวจสอบ และพบว่า มีการกระทำผิดจริง จึงได้สั่งปรับเจ้าของรถร่วมฯ บขส. ประกอบด้วย บริษัท ศรีทะวงศ์ จำกัด บริษัท ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด บริษัท ชัยนาททัวร์ จำกัด ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาท ทั้ง 3 ราย

ส่วนบริษัท ศิริรัตนพล จำกัด (ขายตั๋ว ช่องที่ 1 ในนามบริษัท ณ ศิริโค้ช VIP จำกัด) ได้กระทำความผิดซ้ำ จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 10,000 บาท และให้ปิดช่องขายตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ บขส. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรถร่วมฯ บริการ บขส. กรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนได้เปรียบเทียบปรับบขส. เป็นเงิน 20,000 บาท

อย่างไรก็ดี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ทำให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสและกระทำการเอารัดเอาเปรียบประชาชนได้ ดังนั้น หากประชาชนพบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน