กปภ.ใช้งบฯเกือบ 3,000 ล้านแก้ปัญหาภัยแล้ง คาด 31 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำประปา

กปภ.ใช้งบฯเกือบ 3,000 ล้านแก้ปัญหาภัยแล้ง คาด 31 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำประปา

กปภ.ใช้งบฯเกือบ 3,000 ล้านแก้ปัญหาภัยแล้ง คาด 31 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำประปา

รูปข่าว : กปภ.ใช้งบฯเกือบ 3,000 ล้านแก้ปัญหาภัยแล้ง คาด 31 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำประปา

เป็นครั้งแรกในรอบ 37 ปีที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งเกือบ 3,000 ล้านบาท หลังขาดแคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาและคาดว่าจะมีหน่วยบริการส่งน้ำอีก 51 สาขาใน 31 จังหวัดที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาในปี 2559

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 37 ปี ที่การประปาส่วนภูมิภาคขึ้นป้ายเตือนขนาดใหญ่บนถนนวิภาวดีรังสิต ให้ประชาชนประหยัดน้ำ หลังหน่วยบริการกว่า 51 สาขาใน 31 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาในฤดูแล้งปี 2559

จิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ยอมรับว่า ปี 2559 เป็นปีแรกที่การประปาส่วนภูมิภาคต้องทุ่มงบประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

การหยุดจ่ายน้ำถึง 2 วันของสาขาธัญบุรีเมื่อกลางปี 2558 ตอกย้ำว่าภัยแล้งรุนแรงขึ้น เพราะเป็นครั้งแรกที่ย่านชานเมืองใกล้กรุงเทพฯ ขาดแคลนน้ำประปา ขณะที่ จ.ปทุมธานี มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำประปา เพราะแหล่งน้ำต้นทุนหลักมาจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามากถึง 4 สาขา คือ ปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรีและรังสิต ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมากถึงกว่า 300,000 คน การประปาส่วนภูมิภาคจึงต้องหาแหล่งน้ำสำรองและขุดบ่อบาดาลไว้ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำอีก

ขณะนี้ทั้ง 51 สาขาของการประปาส่วนภูมิภาคที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้อยู่ในแผนของกรมชลประทานที่จะจัดสรรน้ำให้ในปี 2559 ส่งผลให้ความเสี่ยงขาดแคลนน้ำอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาคได้หาแหล่งน้ำสำรองและวางระบบการผลิตใหม่ โดยจะใช้งบประมาณเร่งด่วนก่อนจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่กำลังรุนแรงขึ้นใน 16 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง นับเป็นการใช้งบประมาณแก้ภัยแล้งที่มากที่สุดของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

กลับขึ้นด้านบน