ประชากร 10 ประเทศอาเซียน สะท้อนผลดี-ผลเสียและความคาดหวัง

ประชากร 10 ประเทศอาเซียน สะท้อนผลดี-ผลเสียและความคาดหวัง

ประชากร 10 ประเทศอาเซียน สะท้อนผลดี-ผลเสียและความคาดหวัง

รูปข่าว : ประชากร 10 ประเทศอาเซียน สะท้อนผลดี-ผลเสียและความคาดหวัง

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นจากประชากรของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นผลดีของการเข้าร่วม เพราะจะทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศเข้มแข็ง ส่วนผลเสียกังวลการแข่งขันด้านแรงงาน พร้อมหวังให้ทุกประเทศให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ และความมั่นคง

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็นวันแรกที่ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ แม้บรรยากาศจะดูเงียบเหงา แต่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สอบถามความเห็นประชากรจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ส่วนใหญ่เห็นผลดีของการเข้าร่วม เพราะจะทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศเข้มแข็งและมีเสรีทางการค้ามากขึ้น ส่วนผลเสียกังวลการแข่งขันด้านแรงงานสำหรับประเทศที่ยังไม่พร้อม ขณะเดียวกันต้องการให้ทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ และความมั่นคง

ความคิดเห็นของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 กรณี “ผลดี-ผลเสีย”

สิ่งที่อยากฝากถึงกลุ่มประเทศต่างๆที่เข้าร่วมอาเซียน 

เรื่องที่อยากให้ประชาคมอาเซียนให้ความสำคัญหรือเน้นมากที่สุด กลับขึ้นด้านบน