ป.ป.ช.ชุดใหม่ ทำงานวันแรก-"วัชรพล" ยันพร้อมสอบอุทยานราชภักดิ์

ป.ป.ช.ชุดใหม่ ทำงานวันแรก-"วัชรพล" ยันพร้อมสอบอุทยานราชภักดิ์

ป.ป.ช.ชุดใหม่ ทำงานวันแรก-"วัชรพล" ยันพร้อมสอบอุทยานราชภักดิ์

รูปข่าว : ป.ป.ช.ชุดใหม่ ทำงานวันแรก-"วัชรพล" ยันพร้อมสอบอุทยานราชภักดิ์

วันนี้ (4 ม.ค.2559) กรรมการ ป.ป.ช. 5 คน เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้ว โดยกล่าวย้ำที่จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์-สุจริต และโปร่งใส-ยุติธรรม ขณะที่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.แสดงความพร้อมที่ตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

วันนี้ (4 ม.ค.2559) พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดเก่า และชุดใหม่ ได้พบปะส่งมอบงานกันอย่างเป็นทางการว่า จะใช้ประสบการณ์การเป็นตำรวจมาใช้ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์-สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ยึดแนวนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่น อย่างเที่ยงธรรม และถูกต้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะที่จะเข้าใจ ป.ป.ช. และพร้อมจะสานต่อในกระบวนการตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ ป.ป.ช.ชุดเดิมกำหนดไว้

ทั้งนี้ กรรมการ ป.ป.ช. 5 คน ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้ ประกอบไปด้วย พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์, นายวิทยา อาคมพิทักษ์, นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ พล.ต.อ.วัชรพล ในฐานะประธาน ป.ป.ช. ขณะที่กรรมการ ป.ป.ช.ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่ง 4 คน คือนายปรีชา เลิศกมลมาศ, พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง, นายณรงค์ รัฐอมฤต และ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ

โดยช่วงเช้า ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อวางแนวทางการทำงาน ขณะที่ช่วงบ่าย จะเปิดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนงานต่างๆ สำนักงาน

กลับขึ้นด้านบน