“ร.ภ.” ชื่อใหม่มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

“ร.ภ.” ชื่อใหม่มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

“ร.ภ.” ชื่อใหม่มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รูปข่าว : “ร.ภ.” ชื่อใหม่มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ปลัดมหาดไทยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เปลี่ยนชื่อมูลนิธิราชภักดิ์ เป็น มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ร.ภ.) ให้ พล.อ.อุดมเดช นั่งตำแหน่งประธานมูลนิธิเช่นเดิม แต่เปลี่ยนตัวคณะกรรมการใหม่

วันนี้ (4 ม.ค. 2559) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เผยว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ออกประกาศแจ้งเปลี่ยนชื่อและกรรมการมูลนิธิราชภักดิ์ชุดใหม่ จากชื่อเดิม "มูลนิธิราชภักดิ์” เป็น "มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" หรือ "ร.ภ." โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการ

นายกฤษฎา กล่าวต่ออีกว่า ส่วนกรรมการประกอบด้วย พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี นายไพศาล พืชมงคล, น.ส.มรกต ณ เชียงใหม่ น.ส.ณสรัญ มหิทธชาติกุล และนายชยุต ภวภานันท์กุล

          

ขณะที่ พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเหรัญริก พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ และ พ.อ.สมชาย กุลภควา ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้าน พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการก่อการสร้างอุทยานราชภักดิ์ของกระทรวงกลาโหม เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินการ ไม่ใช่การตรวจสอบหาผู้กระทำผิดหรือทุจริต อย่างไรก็ดี เชื่อมั่นว่า พล.อ.อุดมเดช ไม่เกี่ยวข้องพักับการทุจริตใด ๆ เนื่องจากเป็นผู้มีความตั้งใจและ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พร้อมเปิดทางให้ ป.ป.ช. ป.ป.ท. และ สตง. ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยในส่วนของกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมจะตรวจสอบเฉพาะการรับและการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดสร้างเท่านั้น ซึ่งจนถึงขณะนี้เงินบริจาคที่คงเหลือยังอยู่ครบทุกบาท

กลับขึ้นด้านบน