กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทย ปีนี้โตร้อยละ 3-3.5

กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทย ปีนี้โตร้อยละ 3-3.5

กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทย ปีนี้โตร้อยละ 3-3.5

รูปข่าว : กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทย ปีนี้โตร้อยละ 3-3.5

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบไปด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย นัดแรกของปี 2559

วันนี้ (5 ม.ค.) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2559 จะขยายตัว ในระดับร้อยละ 3-3.5 จากปัจจัยการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมถึงการท่องเที่ยวที่จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2558 ที่มียอดนักท่องเที่ยวเกือบ 30 ล้านคน และการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัว

ส่วนการส่งออกในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 จากในปีที่ผ่านมาติดลบร้อยละ 5 ซึ่งการขยายตัวของภาคการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตลาดประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะในกลุ่ม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ CLMV แต่ยังมีปัจจัยลบที่น่ากังวลในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก และจีดีพีของจีนที่จะเติบโตไม่ถึงร้อยละ 7 และจะส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยให้เติบโตลดลง ขณะที่ปัจจัยลบภายในประเทศเช่น ปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตร ที่ไม่ดีขึ้น ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบได้แก่ การร้ายในกลุ่มประเทศยุโรป และเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) คาดหวังว่า การใช้จ่ายโครงการลงทุนภาครัฐจะใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจขยายตัว

กลับขึ้นด้านบน