นายกฯ ยืนยัน ไม่ล้มบัตรทอง เล็งปรับให้ดีขึ้น เน้นป้องกันมากกว่าการรักษา

นายกฯ ยืนยัน ไม่ล้มบัตรทอง เล็งปรับให้ดีขึ้น เน้นป้องกันมากกว่าการรักษา

นายกฯ ยืนยัน ไม่ล้มบัตรทอง เล็งปรับให้ดีขึ้น เน้นป้องกันมากกว่าการรักษา

รูปข่าว : นายกฯ ยืนยัน ไม่ล้มบัตรทอง เล็งปรับให้ดีขึ้น เน้นป้องกันมากกว่าการรักษา

นายกรัฐมนตรี ยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการบัตรทองแต่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น

วันที่ (6 ม.ค.2558)เฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่ภาพการใช้รองเท้าต่อกันเป็นแถวยาว ในสถานที่อ้างว่าเป็นการรอรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจ.นครศรีธรรมราช และเชื่อมโยงถึงผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนบัตรทองที่เพิ่งออกมา ที่ห้ามโรงพยาบาลในระบบ 30 บาทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำเงินรายหัวไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่จะทำให้เกิดปัญหาด้านการบริการอีกมาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า แนวคิดประชารัฐจะทำให้หลักประกันสุขภาพเข้มแข็งขึ้น โดยสิทธิ์ในโครงการบัตรทอง ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีการยกเลิก แต่คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพจะพิจารณาว่าภายใต้งบประมาณที่จำกัด จะทำอย่างไรให้โครงการดีกว่าเดิมและครอบคลุมประชาชน ทั้งนี้ยืนยันว่า คณะกรรมการยังไม่ได้ข้อยุติโดยจะคำนึงถึงความคิดเห็นประชาชนด้วย

กลับขึ้นด้านบน