"มีชัย" เผยตั้งคณะกรรมการปรองดอง ไม่จำเป็นต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ

"มีชัย" เผยตั้งคณะกรรมการปรองดอง ไม่จำเป็นต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ

"มีชัย" เผยตั้งคณะกรรมการปรองดอง ไม่จำเป็นต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : "มีชัย" เผยตั้งคณะกรรมการปรองดอง ไม่จำเป็นต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับว่า ยังไม่สามารถสรุปแนวทางปรองดองได้ แม้จะได้รับรายงานจากอนุกรรมการด้านดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่า การตั้งคณะกรรมการปรองดอง ไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 44 ดำเนินการได้

วันนี้ (6 ม.ค.2559) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการการศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดอง ได้ส่งรายงานแนวทางการปรองดองมายัง กรธ.แล้ว แต่แนวทางที่ทำให้เกิดความปรองดอง ยอมรับว่า ยังไม่มีข้อสรุปและน่าจะทำได้ยาก ขณะที่การตั้งคณะกรรมการปรองดอง นายมีชัย เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะสามารถดำเนินการโดยใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี หรือ อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อการจัดทำประชามติ ประธาน กรธ. มองว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็น เพราะชัดเจนว่ายึดตามผู้มาลงคะแนนประชามติในลักษณะของเสียงข้างมากธรรมดาไม่ใช่เสียงข้างมากเด็ดขาด ซึ่งประเด็นนี้ กกต.ก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนกรณีการพิจารณาข้อเสนอและความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรายละเอียดขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติใดที่ต้องปรับแก้ ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมืองที่ได้วางหลักการไว้แล้ว เช่น การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องเป็น ส.ส.ยังคงเป็นไปตามเดิม

สำหรับกรณีการลงสมัครรับเลือกตั้งของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกกระทรวงกลาโหมปลดออกจากราชการ ด้วยเหตุผลการใช้เอกสารปลอมในการเข้ารับราชการทหาร ประธาน กรธ. แสดงความเห็นว่า กรณีนายอภิสิทธิ์ ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เพราะการถูกปลดจากราชการไม่ใช่การทุจริต แต่เป็นการขาดคุณสมบัติ ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่เคยถูกปลดออก หรือไล่ออกเพราะเหตุทุจริต ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

กลับขึ้นด้านบน