สปท.ถกนัดแรก-คาดปฏิรูปหลายด้านทำไม่ทัน ปธ.ระบุต้องเสนอแนวทางลงในร่างรธน.ด้วย

สปท.ถกนัดแรก-คาดปฏิรูปหลายด้านทำไม่ทัน ปธ.ระบุต้องเสนอแนวทางลงในร่างรธน.ด้วย

สปท.ถกนัดแรก-คาดปฏิรูปหลายด้านทำไม่ทัน ปธ.ระบุต้องเสนอแนวทางลงในร่างรธน.ด้วย

รูปข่าว : สปท.ถกนัดแรก-คาดปฏิรูปหลายด้านทำไม่ทัน ปธ.ระบุต้องเสนอแนวทางลงในร่างรธน.ด้วย

การประชุมนัดแรกของ สปท.เริ่มแล้ว สมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญ โดยประธาน สปท.บอกว่าจำเป็นต้องมีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปลงในร่างรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (7 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า เหตุผลสำคัญที่ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำเป็นต้องเสนอแนวทางการปฏิรูปลงในร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการปฏิรูปหลายด้าน ไม่สามารถขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี 6 เดือนตามวาระการทำหน้าที่ของ สปท. หรือตามโรดแมป คสช. ได้ และการประชุม สปท. วันนี้ก็เป็นการเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายข้อเสนอ ก่อนสรุปส่งให้กรธ.

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสปท. อธิบายต่อที่ประชุมถึงความจำเป็นในการอภิปราย เพื่อหารือถึงการปฏิรูปที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเห็นควรสรุปและนำส่ง กรธ. ภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และสัปดาห์หน้า กรธ. ก็จะเริ่มร่างรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา

ขณะที่นายกษิต ภิรมณ์ ที่อภิปรายเสนอให้มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ โดยมีหลักการที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความสุขของประชาชน มากกว่ายึดตัวเลขการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว

ส่วนนายนิกร จำนง เสนอให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชุดต่างๆ ไปศึกษาและส่งข้อเสนอที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ สปท.จะนำเสนอแผนปฏิรูปทุกด้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และวางรากฐานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในวันที่ 12 มกราคมจะรายงานแผนการปฏิรูปด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรมต่อที่ประชุม สปท.

 

กลับขึ้นด้านบน