สถาบันราชานุกูลแนะนำเทคนิคเลี้ยงลูกให้ "ฉลาด-หัวไว"

สถาบันราชานุกูลแนะนำเทคนิคเลี้ยงลูกให้ "ฉลาด-หัวไว"

สถาบันราชานุกูลแนะนำเทคนิคเลี้ยงลูกให้ "ฉลาด-หัวไว"

รูปข่าว : สถาบันราชานุกูลแนะนำเทคนิคเลี้ยงลูกให้ "ฉลาด-หัวไว"

สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา พร้อมแนะนำเทคนิคเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องฝึกความมีวินัย และเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน

วันนี้ (8 ม.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมวันเด็กที่สถาบันราชานุกูลจัดขึ้นปีนี้ ภายใต้แนวคิด "สวนสนุก...เพื่อเด็ก...คนพิเศษ" เพื่อให้ผู้ปกครอง และเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ได้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านซุ้มกิจกรรมต่างๆ

ในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา และอารมณ์ หลังผลสำรวจของกรมอนามัยในปี 2542-2557 พบว่าเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ขาดความรู้ และทักษะเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง โดยพบเพียงร้อยละ 20 ที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับลูก ทั้งที่ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็ก

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า พ่อแม่สามารถสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง ทางอารมณ์และสังคมที่ดีให้กับลูกได้ ผ่านการเล่น และกิจวัตรประจำวัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก หรือใช้ของเล่นราคาแพง ซึ่งปีนี้ กรมสุขภาพจิตได้จัดทำองค์ความรู้ "ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" เพื่อเป็นคู่มือช่วยพ่อแม่วินิจฉัยอาการทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น

ในงานยังได้แนะนำวิธีการสร้างความฉลาดให้กับเด็ก โดยสร้างวินัย ด้วยกิจกรรมนั่งสมาธิ และเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน ซึ่งผลการศึกษาของต่างประเทศ พบว่าหากเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 2 ด้านนี้ มักจะเรียนได้ดีกว่า เมื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล

นอกจากนี้ ยังแนะ 9 เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนเก่ง ได้แก่ ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย, ร่วมมือกันวางแผนเพื่อลูก เพื่อช่วยดูแลลูกด้านต่างๆ, พ่อแม่และครูต้องเป็นทีมเดียวกัน โดยหมั่นพบครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเรียนและปัญหาของลูก

เปิดโอกาสให้ลูกค้นหาสิ่งใหม่ๆ, ให้กำลังใจ ลดการเปรียบเทียบ, ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน, มอบหมายความรับผิดชอบด้วยการทำงานบ้านง่ายๆ ตามวัย เพื่อให้เกิดความเคยชิน และฝึกระเบียบวินัย ซึ่งผู้ใหญ่ภายในบ้าน ควรพูดและให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกัน และอธิบายสั้นๆ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.rajanukul.go.th และ www.prdmh.com

กลับขึ้นด้านบน