เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย

เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย

เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย

รูปข่าว : เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย

คำขอให้เกิดสันติภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คงจะสะท้อนสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างดี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ พบว่า 11 ปีของความรุนแรงมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิต 81 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 400 คน

ธงสีขาวซึ่งแสดงออกถึงพลังบริสุทธิ์ ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ระหว่างการเดินรณรงค์ของกลุ่มเยาวชนมากกว่า 10 องค์กร ใน จ.ปัตตานี เพื่อขอพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรง หลังในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา มีเด็กตกเป็นเป้าหมายจากสถานการณ์ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรง 5 คน และบาดเจ็บ 20 คน เสียงของเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ (2559) คือการขอคืนสันติสุขกลับมาในพื้นที่และขอโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบ

แต่นิยามของคำว่าพื้นที่ปลอดภัย ในมุมมองของมุมตัส หีมมีหน๊ะ ผู้ประสานงานกลุ่มด้วยใจ ที่ทำงานด้านสิทธิเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่า นอกจากพื้นที่ปลอดภัยจะต้องปลอดจากความรุนแรงแล้ว การดูแลคุมครองสิทธิเด็ก ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักพบปัญหาในขั้นตอนของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นเยาวชน ปัญหาการบังคับตรวจดีเอ็นเอ หรือการละเมิดสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ผ่านการประชุมร่วมกับคณะพูดคุยสันติสุขที่ลงพื้นที่มาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน นักวิชาการ และผู้นำศาสนาในวันนี้

จากข้อมูลของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ พบว่าในช่วง 11 ปี มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากเหตุรุนแรง 81 คน และบาดเจ็บ 445 คน โดยปี 2250 มีการเสียชีวิตของเด็กสูงสุด ซึ่งนอกจากเด็กจะเป็นเป้าหมายโดยตรงแล้ว เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง และความรุนแรงมายาวนานก็อาจจะนำไปสู่ภาวะความซึมเศร้า วิตกกังวล หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาดูแลเด็กในพื้นที่อย่างจริง

 

 

กลับขึ้นด้านบน