"พระพุทธะอิสระ" ยื่นหนังสือค้าน "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เป็นสมเด็จพระสังฆราช

"พระพุทธะอิสระ" ยื่นหนังสือค้าน "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เป็นสมเด็จพระสังฆราช

"พระพุทธะอิสระ" ยื่นหนังสือค้าน "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เป็นสมเด็จพระสังฆราช

รูปข่าว : "พระพุทธะอิสระ" ยื่นหนังสือค้าน "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เป็นสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (11 ม.ค.2559) พระสุวิทย์ ธีรธัมโม หรือ พระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม ยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

พระพุทธะอิสระให้เหตุผลที่คัดค้านว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีพฤติกรรมละเลย ละเว้น และละเมิดพระธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าภิกษุต้องศึกษาและละเว้นโลกธรรม 8 ประการ จึงต้องการให้นายกรัฐมนตรี คัดสรรสมเด็จพระราชาคณะ ผู้ทรงธรรม ทรงวินัย และเป็นที่ยอมรับเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

หนังสือของพระพุทธะอิสระลงท้ายว่า "ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจของรัฏฐาธิปัตย์คัดสรรพระมหาเถระผู้ทรงธรรม ทรงวินัย มีจริยาวัตรอันงดงาม สะอาด ฉลาด สว่าง สงบ เป็นที่ยอมรับเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนำขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 ของพุทธบริษัทไทยสืบไป และกรุณาช่วยเร่งรัดคดีของธรรมกายที่ยืดเยื้อมานาน ให้ลุล่วงจบสิ้นจนความจริงปรากฏชัดแจ้งต่อสังคม พร้อมนำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย"

ส่วนการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ช่วงบ่ายวันนี้ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระบุว่า ไม่มีการเสนอวาระปกติเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช แต่หาก มส.จะหยิบยกมาหารือก็อาจเป็นวาระพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมเท่านั้น พร้อมทั้งเห็นว่าการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของ มส.พิจารณาตามขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช กล่าวคือ เริ่มจาก มส.พิจารณารายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ผ่านมาขั้นตอนทั้งหมดใช้ระยะยาวนาน ไม่ใช่เร่งรัดในเวลาสั้นๆ

ทั้งนี้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตามกฎหมายคณะสงฆ์ฯ ในขณะนี้ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2538

 

กลับขึ้นด้านบน