สมาชิก สปช.สนับสนุนตั้งองค์กรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

สมาชิก สปช.สนับสนุนตั้งองค์กรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

สมาชิก สปช.สนับสนุนตั้งองค์กรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

รูปข่าว : สมาชิก สปช.สนับสนุนตั้งองค์กรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

สมาชิก สปช.สนับสนุนตั้งองค์กรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ การอภิปรายให้ข้อเสนอเเนะเเละข้อเเก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปเเห่งชาติ (สปช.) ยังคงอยู่ในภาค 4 การปฏิรูปเเละสร้างความปรองดอง โดยในหมวด 2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเลื่อมล้ำ สมาชิก สปช.ต่างอภิปรายสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การอภิปรายให้ข้อเสนอเเนะเเละข้อเเก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปเเห่งชาติ (สปช.) ในวันนี้ (25 เม.ย.2558) สมาชิกสภาปฏิรูปเเห่งชาติ (สปช.) และประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปของ สปช. ต่างอภิปรายสนับสนุนการบัญญัติเรื่องการปฏิรูปไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการกำหนดให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธานคณะกรรมมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และนายกิตติ โกสินสกุล สมาชิก สปช.ต่างเห็นด้วยกับการตั้งทั้ง 2 หน่วยงาน แต่ไม่เห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้เพียง 5 ปี เพราะการปฏิรูปประเทศต้องอาศัยระยะเวลาและเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการจึงเสนอให้ตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติเพียงชุดเดียวเพื่อจัดทำแผนปฏิรูป โดยไม่กังวลต่อข้อครหาในการสืบทอดอำนาจ

เช่นเดียวกับนางจุรี วิจิตรวาทการ อภิปรายสนับสนุนการมีกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป แต่ควรกำหนดรูปแบบและองค์ประกอบให้มีความชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน