กลิ่นตัวไม่ผ่าน เป็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้

กลิ่นตัวไม่ผ่าน เป็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้

กลิ่นตัวไม่ผ่าน เป็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้

รูปข่าว : กลิ่นตัวไม่ผ่าน เป็นวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้

บริษัทที่ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างในอินโดนีเซียจัดทดสอบกลิ่นตัวของผู้สมัครขับขี่จักรยานยนตร์รับจ้าง

การทดสอบกลิ่นตัวในครั้งนี้ มีผู้สมัครที่ต้องการร่วมงานกับบริษัทแอพพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาร่วมทดสอบกว่า 750 คน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดเผยว่าการทดสอบกลิ่นตัวผู้ขับขี่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ ผู้สมัครที่มีเพียงกลิ่นเหงื่อจะได้รับอนุญาตให้ร่วมงาน แต่ผู้สมัครที่มีกลิ่นตัวซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าจะไม่ผ่านการทดสอบ

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถให้คะแนนประเมินกลิ่นตัวของผู้ขับขี่แต่ละคนผ่านทางแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนไม่ดีก็จะได้รับคำเตือนจากทางบริษัทและยังอาจถูกสั่งพักการให้บริการได้อีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน