มติ ครม.รับซื้อยางจากเกษตรกร 1 แสนตัน-ตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม ประธานบอร์ด กยท.

มติ ครม.รับซื้อยางจากเกษตรกร 1 แสนตัน-ตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม ประธานบอร์ด กยท.

มติ ครม.รับซื้อยางจากเกษตรกร 1 แสนตัน-ตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม ประธานบอร์ด กยท.

รูปข่าว : มติ ครม.รับซื้อยางจากเกษตรกร 1 แสนตัน-ตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม ประธานบอร์ด กยท.

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 8 คน พร้อมเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐของแต่ละกระทรวง จัดตั้งคณะทำงานรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยางโดยตรง เบื้องต้นกำหนดกรอบไว้ 100,000 ตัน

วันนี้ (12 ม.ค.2559) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานการณ์ราคายางพารา การชุมนุมเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยาง และการพิจารณาโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่จะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลจะรับซื้อยางพาราใหม่กับเกษตรกรโดยตรงจำนวน 100,000 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะให้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและเป็นราคาที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างรัฐกับเกษตรกร

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จำนวน 8 คน ได้แก่ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการ นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ นายสาย อิ่นคำ กรรมการ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการ นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรม นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภ กรรมการ และนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ

 

กลับขึ้นด้านบน