มติที่ประชุมเกษตรกร ยื่น 6 ข้อแก้ยางราคาตก ขีดเส้นรัฐบาลสรรหาผู้ว่าฯกยท.ภายใน 15 วัน

มติที่ประชุมเกษตรกร ยื่น 6 ข้อแก้ยางราคาตก ขีดเส้นรัฐบาลสรรหาผู้ว่าฯกยท.ภายใน 15 วัน

มติที่ประชุมเกษตรกร ยื่น 6 ข้อแก้ยางราคาตก ขีดเส้นรัฐบาลสรรหาผู้ว่าฯกยท.ภายใน 15 วัน

รูปข่าว : มติที่ประชุมเกษตรกร ยื่น 6 ข้อแก้ยางราคาตก ขีดเส้นรัฐบาลสรรหาผู้ว่าฯกยท.ภายใน 15 วัน

มติที่ประชุมเกษตรกรแห่งชาติ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เรียกร้องให้รัฐบาลสรรหาผู้ว่า กยท.ภายใน 15 วัน และให้รับซื้อยางแผ่นดิบที่กิโลกรัมละ 60 บาท

วันนี้ (13 ม.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาเกษตรแห่งชาติ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง มีมติเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ดังนี้

1.ให้รัฐบาลดำเนินการสรรหาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากไม่แล้วเสร็จจะขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

2.ให้ กยท.ร่วมกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อดำเนินการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรโดยตรงโดยจัดสรรโควตา โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในแต่ละจังหวัด

3.ให้รัฐบาลผลักดันราคายางแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

-แผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท

-น้ำยางสด ราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 54-55 บาท

- ยางก้อนถ้วย 100 เปอร์เซนต์ ราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 54- 55 บาท

4.รัฐบาลกำหนดให้ กยท.ผลักดันให้มีเกษตรอุตสาหกรรม โดยให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้เกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยเกษตรกรเอง โดยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

5.ให้เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือตามนโยบาย 16 มาตรการเร่งด่วน

6.ขอให้ขยายเวลาชำระเงินคืน ธ.ก.ส.ของเกษตรกร สถาบันเกษตร เป็น 31 มี.ค.2560

กลับขึ้นด้านบน