30 องค์กรรัฐ-เอกชนลงนามเดินหน้า “ประชารัฐ” รองนายกฯระบุจะเร่งขับเคลื่อนให้ได้ในปีนี้

30 องค์กรรัฐ-เอกชนลงนามเดินหน้า “ประชารัฐ” รองนายกฯระบุจะเร่งขับเคลื่อนให้ได้ในปีนี้

30 องค์กรรัฐ-เอกชนลงนามเดินหน้า “ประชารัฐ” รองนายกฯระบุจะเร่งขับเคลื่อนให้ได้ในปีนี้

รูปข่าว : 30 องค์กรรัฐ-เอกชนลงนามเดินหน้า “ประชารัฐ” รองนายกฯระบุจะเร่งขับเคลื่อนให้ได้ในปีนี้

ตัวแทนแทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กว่า 30 องค์กร เลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐ 3 ฉบับ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง SME การเกษตร” และ “โครงการเชื่อมโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันนี้ (13 ม.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังเป็นประธาน ตัวแทนแทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน มูลนิธิสัมมาชีพ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมกว่า 30 องค์กร ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐ 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่ง SME การเกษตร และโครงการ “เชื่อมโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว

นายสมคิดกล่าวว่า เป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกร เช่น การสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้เกษตรกร หรือเอกชนมาลงทุนสร้างโรงงาแปรรูปเพื่มราคาผลผลิต โดยจะมีสิทธิพิเศษให้ในอนาคต

ส่วนการหาตลาด มอบหมายให้ กระทรวง พาณิชย์สร้างตลาดกลางเกษตรกรหรือตลาดประชารัฐ โดยขอความร่วมมือเอกชนรับซื้อสินค้าภาคเการเกษตร

ด้านการท่องเที่ยว ในปีนี้จะเริ่มต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะลงทุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน จะเป็นครั้งแรกของไทย ในการลงทุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ เพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่และเพื่อ ให้ไทยเป็นศูนยกลางอาเซียน

ทั้งนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคณะดำเนินงานสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นประธาน โดยเบื้องต้นจะนำร่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้พื้นที่การผลิต หรือ คลัสเตอร์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งในเบื้องต้นจะนำร่องเริ่มจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ประมงชายฝั่ง และบ้านมั่นคง และจะขยายผลไปสู่คลัสเตอร์อื่นๆ ต่อไป โดยตั้งเป้าในปี 2559 พร้อมขับเคลื่อนจำนวน 1,500 ตำบล และจะขยายเป็น 6,447 ตำบลภายในปี 2564

กลับขึ้นด้านบน