สปช.อภิปรายสนับสนุนการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.อภิปรายสนับสนุนการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.อภิปรายสนับสนุนการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สปช.อภิปรายสนับสนุนการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.อภิปรายสนับสนุนการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญ การเปิดอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยังคงเหลือประเด็นการสร้างความปรองดองและบทเฉพาะกาลก็จะแล้วเสร็จในการพิจารณาเบื้องต้น ตลอดทั้งวันนี้ (25 เม.ย.2558) ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนหมวดที่ 1 ในภาคที่ 4 เรื่องการปฏิรูป เพราะเชื่อว่าการปฏิรูปจะชัดเจนได้นั้นต้องกำหนดกรอบไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายสูงสุดของประเทศ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รับข้อเสนอของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่จะพิจารณาตัดลดปรับทอนร่างรัฐธรรมนูลงอีก 20-30 มาตราและก่อนหน้านี้ได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายการเมืองที่จะเปิดรับฟังความเห็นจากหัวหน้าพรรคการเมือง 74 พรรคและตอบรับข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายด้วยการยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกสามารถปรับแก้ได้

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า จะพิจารณานำรายละเอียดที่จะปรับลดทอนไปบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอมีเหตุผล แม้จะยืนยันว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ได้มากไปกว่าฉบับที่ผ่านมาๆและกว่าย้ำว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมรับฟังทุกคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของ คสช., ครม., สปช., สนช.และพรรคการเมือง โดยเบื้องต้นวางกรอบพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมระหว่าง 1-6 มิ.ย.2558 และเชิญผู้ที่ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื้อชี้แจงเหตุผล ซึ่งรวมไปถึงหัวหน้าพรรคการเมืองด้วย

สำหรับการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันนี้ (25 เม.ย.2558) เป็นการอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ตลอดทั้งวันเป็นการอภิปรายหมวดที่ 1 ในภาคที่ 4 ว่าด้วยการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยประเด็นที่สมาชิก สปช.และประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปของ สปช.ให้ความสนใจอภิปรายมากที่สุดคือ ประเด็นการบัญญัติให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่แม้จะมีข้อสังเกตจากบุคคลภายนอกว่ามีเจตนาแฝงกรณีสืบทอดอำนาจ แต่สมาชิก สปช.ต่างอภิปรายสนับสนุนในข้อบัญญัติ

นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าในหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูป สมาชิก สปช.จะอภิปรายเสร็จสิ้นภายในวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้ (26 เม.ย.2558) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายจะเหลือการพิจารณาในหมวดที่ 3 เรื่องการสร้างความปรองดองและบทเฉพาะกาล


กลับขึ้นด้านบน