"In Galera" ร้านอาหารในเรือนจำอิตาลี

"In Galera" ร้านอาหารในเรือนจำอิตาลี

"In Galera" ร้านอาหารในเรือนจำอิตาลี

รูปข่าว : "In Galera" ร้านอาหารในเรือนจำอิตาลี

ร้านอาหาร In Galera ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พนักงานเกือบทั้งหมดในร้านเป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำ ผู้ก่อตั้งร้านอาหารแห่งนี้ให้เหตุผลว่าต้องการให้สังคมเข้าใจโลกแห่งเรือนจำและเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ถูกคุมขังในวันที่พ้นโทษ รวมถึงฝึกทักษะการทำงานให้นักโทษ

กลับขึ้นด้านบน