รมว.เกษตรฯเผยเตรียมรับซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 45 บาท-ประเดิม 25 ม.ค.นี้

รมว.เกษตรฯเผยเตรียมรับซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 45 บาท-ประเดิม 25 ม.ค.นี้

รมว.เกษตรฯเผยเตรียมรับซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 45 บาท-ประเดิม 25 ม.ค.นี้

รูปข่าว : รมว.เกษตรฯเผยเตรียมรับซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 45 บาท-ประเดิม 25 ม.ค.นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยเตรียมรับซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ในกิโลกรัมละ 45 บาท และน้ำยางดิบราคาตามเกณฑ์ของตลาด เริ่มวันที่ 25 ม.ค.นี้

วันนี้ (14 ม.ค.2559) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารามีมติรับซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ในกิโลกรัมละ 45 บาท และน้ำยางดิบราคาตามเกณฑ์ของตลาด โดยการจัดซื้อจะดำเนินการโดย 3 หน่วยงาน คือองค์การคลังสินค้า (อคส.), คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะเป็นผู้จัดซื้อจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.เป็นต้นไป โดยจะจัดซื้อจำนวน 100,000 ตัน และใช้งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 4,500 ล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ได้ย้ำให้ข้าราชการอย่ารู้สึกท้อแท้ในการทำงาน และยังมั่นใจว่าข้าราชการในกระทรวงฯยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้ขอย้ายกระทรวงฯ ตามข่าวลือ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

สำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 บาทต่อไร่ ขณะนี้มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 800,000 ราย ซึ่งการช่วยเหลือเกษตรกรได้ดำเนินไปตามพระราชบัญญัติการยาง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบสิทธิเกษตรกร เสนอต่อระดับอำเภอให้รับรองสิทธิ ก่อนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้กับเกษตรกร โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วัน คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้

กลับขึ้นด้านบน