ปัตตานีเปิดโรงงานต้นแบบแปรรูปยาง-สร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัตตานีเปิดโรงงานต้นแบบแปรรูปยาง-สร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัตตานีเปิดโรงงานต้นแบบแปรรูปยาง-สร้างมูลค่าเพิ่ม

รูปข่าว : ปัตตานีเปิดโรงงานต้นแบบแปรรูปยาง-สร้างมูลค่าเพิ่ม

ในขณะที่ราคายางพารายังคงตกต่ำ ความพยายามในการแปรรูปยางธรรมชาติทั้งในรูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มการใช้งานเป็นอีกหนทางที่จะเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หนุนรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างจริงจัง

วันที่ (14 ม.ค.) โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.ปัตตานี ใช้เครื่องจักรเร่งแปรรูปยางแผ่นรมควัน ให้เป็นแผ่นยางปูพื้น เพื่อนำไปสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในปี 2559 จำนวน 50 สนาม สนามฟุตซอลขนาด 700 ตารางเมตร ต้องใช้ปริมาณยางแผ่นดิบมากถึง 4 ตัน ซึ่งเมื่อผ่านการแปรรูปเป็นแผ่นยางปูนพื้นแล้วราคาจะปรับตัวสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละกว่า 200 บาท โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.ปัตตานี เป็นแบบอย่างความสำเร็จในการวิจัยแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ได้จริงในประเทศ จึงมีเสียงเรียกร้องเพื่อให้เกิดการใช้งานแผ่นยางปูพื้น อย่างหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ

สอดคล้องกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่เห็นว่ารัฐบาลควรวางเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยที่เพียงพอเพื่อสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่

ทั้งนี้ ผลผลิตยางพาราของประเทศไทยอินโดนีเซียและประเทศเวียตนาม รวมกันจะมีราว 9 ล้านตันหรือมากกว่า 2 ใน 3 ของผลผลิตยางพาราทั่วโลกที่มีประมาณ 12 ล้านตัน ขณะที่ รศ.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นว่าผู้นำ 3 ชาติ ควรจับมือกันสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศผู้ใช้ยางอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้น

 

 

กลับขึ้นด้านบน