กรมการศาสนาให้มุสลิมที่ลงทะเบียนไปฮัจญ์ เร่งตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนภายใน 18 ม.ค.

กรมการศาสนาให้มุสลิมที่ลงทะเบียนไปฮัจญ์ เร่งตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนภายใน 18 ม.ค.

กรมการศาสนาให้มุสลิมที่ลงทะเบียนไปฮัจญ์ เร่งตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนภายใน 18 ม.ค.

รูปข่าว : กรมการศาสนาให้มุสลิมที่ลงทะเบียนไปฮัจญ์ เร่งตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนภายใน 18 ม.ค.

กรมการศาสนาให้พี่น้องมุสลิมที่ลงทะเบียนไปร่วมพิธีฮัจญ์ เร่งตรวจสอบการลงทะเบียนภายใน 18 ม.ค.นี้

วันนี้ (15 ม.ค.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2559 แล้ว เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2559 จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อและสิทธิของตนเอง ผ่าน www.hajthailand.net และดำเนินการ ดังนี้ 1. กรณีที่ท่านได้สิทธิเดินในปี 2559 แต่ไม่พร้อมที่จะเดินทางท่านสามารถแจ้งยกเลิกเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยให้แจ้งเรื่องดังกล่าวที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ดำเนินการแจ้งมายังกรมการศาสนา เพื่อยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางให้ต่อไป

2.กรณีที่ท่านได้สิทธิเดินทางในปี 2559 และพร้อมที่จะเดินทาง ให้ท่านติดต่อชำระเงินกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ จำนวน 50,000 บาท เพื่อให้ลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2 โดยให้ขอหลักฐานการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 3.กรณีที่ท่านยังไม่ได้สิทธิเดินทางและอยู่ในบัญชีสำรอง แต่ท่านมีความพร้อมที่จะเดินทางในปี 2559 ขอให้ท่านแจ้งกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะได้แจ้งมายังกรมการศาสนานำขึ้นบัญชีสำรองพร้อมเดินทาง และบัญชีดังกล่าวจะนำไปทดแทนผู้ที่ได้สิทธิและยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง ทั้งนี้ การทดแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามลำดับการลงทะเบียน (ลำดับคิว) อย่างไรก็ตามการดำเนินการทั้ง 3 กรณีข้างต้น ให้ดำเนินการภายในวันที่ 18 ม.ค. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.025-422-8795-6 www.hajthailand.net และ www.dra.go.th และ E- mail : islam49@hotmail.com

กลับขึ้นด้านบน