สมาชิก สปช.เสนอบรรจุการจัดการภัยพิบัติในร่าง รธน.

สมาชิก สปช.เสนอบรรจุการจัดการภัยพิบัติในร่าง รธน.

สมาชิก สปช.เสนอบรรจุการจัดการภัยพิบัติในร่าง รธน.

รูปข่าว : สมาชิก สปช.เสนอบรรจุการจัดการภัยพิบัติในร่าง รธน.

สมาชิก สปช.เสนอบรรจุการจัดการภัยพิบัติในร่าง รธน. เมื่อวานนี้ (25 เม.ย.2558) ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่แนปาล ซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จีงได้เสนอให้เพิ่มประเด็นการจัดการภัยพิบัติในร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกด้วย

ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยกับไทยพีบีเอส ว่าได้ทราบข่าวเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ขณะประชุม สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเมื่อวานนี้ (25 เม.ย.2558) จึงได้เสนอในที่ประชุมให้บรรจุการจัดการภัยพิบัติในร่างรัธรรมนูญร่างแรกด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างและสมาชิก สปช. ได้ตอบรับข้อเสนอ โดยคาดว่าการมีหัวข้อการจัดการภัยพิบัติในรัฐธรรมนูญจะเป็นต้นทางของการออกกฎหมายลูก เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาเหตุภัยพิบัติอย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งจะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้มาก


กลับขึ้นด้านบน