บอร์ด กสท. จ่อเพิ่มค่าปรับทรูวิชั่นส์หลังพบยังไม่เรียงช่อง

บอร์ด กสท. จ่อเพิ่มค่าปรับทรูวิชั่นส์หลังพบยังไม่เรียงช่อง

บอร์ด กสท. จ่อเพิ่มค่าปรับทรูวิชั่นส์หลังพบยังไม่เรียงช่อง

รูปข่าว : บอร์ด กสท. จ่อเพิ่มค่าปรับทรูวิชั่นส์หลังพบยังไม่เรียงช่อง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ประชุมวันนี้ (18 ม.ค.2559) เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครองกับ บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด หลังจากพบว่ายังไม่ได้เรียงลำดับเลขช่องตามประกาศ กสทช.

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (18 ม.ค.2559) คณะกรรมการจะประชุมเพื่อเปรียบเทียบปรับทางปกครองกับ บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด หลังจากพบว่ายังดำเนินการที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคเกี่ยวกับโฆษณาเกินเวลาที่กำหนดชั่วโมงละ 6 นาที หรือตลอดวันต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที และยังไม่ได้เรียงลำดับเลขช่องตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยยังคงนำช่องรายการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวีดิจิทัล) ประเภทช่องธุรกิจ

โดยสำนักงาน กสทช. เสนอพิจารณามาตรการบังคับทางปกครอง โดยให้บริษัทชำระค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง

ทั้งนี้มติ กสท. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2559 ได้กำหนดมาตรการทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยมีคำสั่งปรับทางปกครองวันละ 20,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการจัดเรียงช่องรายการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หากบริษัทฯยังไม่แก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน

 

กลับขึ้นด้านบน