นายกฯลาวตั้งเป้าพัฒนาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนภายใน 5 ปี

นายกฯลาวตั้งเป้าพัฒนาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนภายใน 5 ปี

นายกฯลาวตั้งเป้าพัฒนาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนภายใน 5 ปี

รูปข่าว : นายกฯลาวตั้งเป้าพัฒนาประเทศหลุดพ้นจากความยากจนภายใน 5 ปี

สมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปิดประชุมสมัชชาใหญ่เพื่อคัดเลือกประธานประเทศและสมาชิกกรมการเมืองชุดใหม่ ขณะที่นายกรัฐมนตรีลาวตั้งเป้าจะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนในอีก 5 ปีข้างหน้า

วันนี้ (18 ม.ค.2559) นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีลาว กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 10 ที่นครเวียงจันทน์ว่า ลาวมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ประชากรมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น 1,970 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 70,920 บาท

ผู้นำลาว ยังให้คำมั่นว่าจะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจน, ลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างเมืองกับชนบท, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ปกป้องสิทธิมนุษยชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังจากลาวกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่, การทำเหมืองแร่ และการตัดไม้ทำลายป่า

โดยได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปูทางให้ลาวหลุดพ้นจากประเทศที่มีฐานะยากจนภายในปี 2563 และขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7.5 ต่อปี

นอกจากนี้ ผู้แทนพรรคจะร่วมกันคัดเลือกสมาชิกกรมการเมือง (โปลิตบูโร) และคณะกรรมการกลางเพื่อบริหารประเทศต่อไป เนื่องจาก พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศและเลขาธิการใหญ่ของพรรคเตรียมวางมือทางการเมือง หลายฝ่ายคาดว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สืบต่อจาก พล.ท.จูมมะลี คือ พ.อ.บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศและสมาชิกกรมการเมืองของพรรค

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนพรรคเข้าร่วม 648 คน จากสมาชิกพรรคที่มีอยู่ประมาณ 200,000 คน โดยจะมีการประชุมไปจนถึงวันที่ 22 ม.ค.นี้

กลับขึ้นด้านบน