รัฐบาลเตรียมตั้งจุดรับซื้อยางพาราแสนตัน 3,000 จุดทั่วประเทศ ให้ทหารคุมความเรียบร้อย

รัฐบาลเตรียมตั้งจุดรับซื้อยางพาราแสนตัน 3,000 จุดทั่วประเทศ ให้ทหารคุมความเรียบร้อย

รัฐบาลเตรียมตั้งจุดรับซื้อยางพาราแสนตัน 3,000 จุดทั่วประเทศ ให้ทหารคุมความเรียบร้อย

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมตั้งจุดรับซื้อยางพาราแสนตัน 3,000 จุดทั่วประเทศ ให้ทหารคุมความเรียบร้อย

จับตา ครม.หารือกระบวนการรับซื้อราคายางโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เตรียมตั้งจุดรับซื้อ 3,000 จุดทั่วประเทศ เน้นภาคใต้ 2,000 จุด พร้อมให้ทหารเข้าดูแลความเรียบร้อย ด้านกระทรวงเกษตรฯ เสนอใช้เงินธรรมเนียมส่งออกยางพารา 4.5 พันล้านบาท ซื้อยางพาราแสนตัน

วันนี้ (19 ม.ค. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อให้งบประมาณที่ต้องใช้รับซื้อยางพาราปริมาณ 100,000 ตันครอบคลุมและถึงมือเกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รัฐบาลจึงนำผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากยางพารามาจัดแสดงที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ไว้เพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ถึงวิธีการแก้ปัญหายางพาราตกต่ำของรัฐบาล

ขณะที่การประชุม ครม.วันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบในรายละเอียด การใช้งบประมาณจากการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เซส) จำนวน 4,500 ล้านบาท จากทั้งหมด 31,000 ล้านบาท เพื่อใช้รับซื้อยางพารา 100,000 ตัน ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอ หลังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า สามารถใช้เงินกองทุนนี้มาดำเนินการตามโครงการของรัฐบาลได้

ส่วนการกำหนดราคารับซื้อยางแผ่นดิบชั้นสามที่ 45 บาท ต่อกิโลกรัม ตาม พ.ร.บ. การยางฯ กำหนด ชัดเจนว่ารัฐบาลสามารถดึงเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือด้านยางพารา แต่รัฐบาลต้องจัดตั้งงบประมาณจ่ายคืนให้ภายหลัง

อย่างไรก็ดี กยท.จะรายงานข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของโครงการ โดยแต่ละหน่วยงานจะรายงานเพิ่มเติมถึงความต้องการใช้ยางพาราและงบประมาณในการจัดทำโครงการ ด้าน คสช.จะประสานหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมกับองค์การคลังสินค้า ดูแลความเรียบร้อยตามจุดรับซื้อกว่า 3,000 จุด ทั่วประเทศ แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,000 จุด และภาคใต้ 2,000 จุด โดยจะใช้จุดรับซื้อเดิมของการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ในพื้นที่เป็นหลัก แต่อาจเพิ่มจุดย่อยในพื้นที่ห่างไกล

กลับขึ้นด้านบน