24 ช่องชง กสทช. 10 ปัญหา แก้วิกฤตทีวีดิจิทัล

24 ช่องชง กสทช. 10 ปัญหา แก้วิกฤตทีวีดิจิทัล

24 ช่องชง กสทช. 10 ปัญหา แก้วิกฤตทีวีดิจิทัล

รูปข่าว : 24 ช่องชง กสทช. 10 ปัญหา แก้วิกฤตทีวีดิจิทัล

ภายหลังการร่วมประชุมกับหลายฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการทั้ง 24 ช่อง ตามข้อเรียกร้อง

วันนี้ (19 ม.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า การประชุมนัดแรกนั้น เพื่อทางออกแก้ไขปัญหาทุกประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการเสนอประเด็นมาเพื่อให้ กสทช.พิจารณา ประกอบด้วยการขยายเวลาชำระเงินงวด 3, การขอขยายอายุใบอนุญาตจาก 15 ปี, การหยุดพักประกอบกิจการทำได้หรือไม่ ซึ่งหากผู้ประกอบการกิจการต้องการคืนใบอนุญาตนั้น จะไม่ต้องจ่ายค่างวดประมูลสูงสุด 3-6 งวดได้หรือไม่, การบังคับเรียงช่อง, การแจกคูปองให้ครบ, การประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าถึง, การทำระบบวัดเรตติ้ง ทางผู้ประกอบการมองว่าเป็นหน้าที่ของ กสทช. เพราะมีผลต่อโฆษณาที่จะเข้าสู่ช่องต่างๆ, ค่าธรรมเนียม USO, การลดค่าเช่าโครงข่ายของทุกโครงข่าย ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายไปคิดว่าจะลดได้เท่าไหร่อย่างไร การทำตามกฎมัสแครี่ย์ ที่ผู้ประกอบการต้องการลดภาระส่วนนี้

สำหรับประเด็นทั้งหมดที่ได้หารือกัน ทางสำนักงาน กสทช.ได้ขอความเห็นจากผู้แทนสำนักงานกฤษฎีกา, สำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากสถาบันการเงิน ซึ่งทุกฝ่ายต้องกลับไปคิดว่ามีแนวทางไรที่จะสนับสนุน โดยไม่ผิดกฎหมาย และรัฐต้องไม่เสียหาย โดยสิ่งที่มีมติร่วมกัน คือการแจกคูปอง โดยจะทำเรื่องแจ้งถึงหัวหน้า คสช.ให้แจก 22.9 ล้านครัวเรือน จากปัจจุบันที่แจกแล้ว 13.7 ล้านครัวเรือน, การลดค่าธรรมเนียม กองทุน USO ที่เรียกเก็บผู้ประกอบการในอัตรา 0.1-2% นั้น วันนี้ ยืนยันว่าไม่เป็นจริง ส่วนการเรียกเก็บย้อนหลังนั้น สำนักงาน กสทช.จะนำไปปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ไม่ต้องจัดเก็บ

ด้านนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการช่อง เนชั่น ทีวี ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบกิจการทั้ง 24 ช่อง กล่าวว่า ประเด็นที่เสนอไปแบ่งเป็น 3 ระดับ คือลดภาระของผู้ประกอบการ อะไรทำได้ ขอให้พิจารณา เช่น ไม่เก็บค่าธรรมเนียม USO, การแจกคูปองที่ต้องการให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน สัปดาห์หน้าขอให้เชิญตัวแทนบริษัทขายกล่องทีวีดิจิทัล หารือถึงแนวทางการแจกกล่อง และวิธีการแลกคูปอง การสร้างการรับรู้ ทำให้โครงข่ายครบถ้วน ส่วนการเลื่อนชำระเงินงวด 3 เท่าที่ฟังสามารถดำเนินการได้หากมีเหตุผลเพียงพอ เช่น สุดวิสัย, ความผิดของรัฐ เป็นต้น ก็สามารถดำเนินการได้ ซึ่ง ผู้ประกอบการมองว่าถ้าทำจริง ขอให้แก้ปัญหาเป็นภาพรวมทั้งระบบ ทราบว่านายกรัฐมนตรีให้ความสนใจในการแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลที่ต้องการให้แก้ไขปัญหา และให้ กสทช.รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ

ทั้งนี้ การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 27 ม.ค.2559 ส่วนข้อแก้ไขปัญหาต่างๆ จะให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 15 ก.พ.นี้ โดยจะเชิญผู้ประกอบการกล่องหารือเกี่ยวกับแนวทางในสัปดาห์หน้า

กลับขึ้นด้านบน